8
Oct
2017
กิจกรรมจาก บ้านแพะเจดีย์ เขตรพ.สต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

หลังจากตรวจ สอนป้าช่วยลุงทำความสะอาดช่องปาก ลุงแปรงเองด้วยมือข้างขวา ...แต่ปัญหาฟันที่ผุ หักยังคงสร้างความทรมานให้อยู่ ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์จึงไปถอนฟันให้ผู้ป่วยติดเตียงรายนี้

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก