4
Oct
2017
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ ร่วมกับ รพสต.บ้านโนนม่วง และโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก