4
Oct
2017
ฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะได้มีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

นางสาวทัปนีย์ ภักดีสุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายงานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของอำเภอรือเสาะ 
ตอนนี้ ฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะได้มีการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและจ่ายยา ส่วนในงานของทันตกรรมจะมีการซักถามและตรวจสุขภาพช่องปาก ว่าคนพิการแต่ละคนมีปัญหาในช่องปากอย่างไรบ้าง ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนพิการด้วยตนเองและผู้ดูแลเป็นเบื้องต้น แล้วนำเอาปัญหาที่ได้จากการเยี่ยมบ้านคนพิการ มาเข้าทีมประชุมกับผู้รับผิดชอบงานหลัก ปรึกษาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมร่วมกับ ทันตแพทย์นาริม โต๊ะกานี หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อรายงานเคสและหาแนวทางการช่วยรักษาในกลุ่มนี้ โดยขณะนี้ฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะ มีทางลัดพิเศษในการให้บริการคนพิการ กรณีให้บริการทันตกรรม และให้การช่วยเหลือในเคสที่ลำบากกับการมาให้บริการทันตกกรรมที่รพ.ค่ะ
ขณะนี้กิจกรรมหลักคือกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองสรุปปัญหาสุขภาพช่องปากของคนพิการในอำเภอรือเสาะเข้าประชุมหารือร่วมกันค่ะ ในเคสที่ติดเตียงเราก็จะมีทีมทันตฯลงเยี่ยมเป็นการเฉพาะ ในโอกาสต่อไปค่ะ การให้บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลและประเมินจากทันตแพทย์ค่ะ 
ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ของอำเภอรือเสาะ พบปัญหามากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องฟัน เรื่องการเป็นอยู่ เรื่องผู้ดูแล ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก มีคุณลุงคนนึง  ฝ่ายทันตไปเยี่ยมแล้วพบว่า ไม่มีผู้ดูแล อยู่คนเดียวไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำ ต้องไปอาศัยใช้ก๊อกน้ำ และถ่ายในคูของบ้านข้างเคียง เคสนี้ ฝ่ายทันตก็เสนอเข้าที่ประชุมโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ขณะนี้ได้งบประมาณในการสร้างห้องน้ำให้คุณลุงแล้วค่ะ
ทีมรือเสาะ ตอนนี้ก็ขอศึกษาสภาพปัญหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปค่ะ ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายคุณหมอนาริมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และลงปฏิบัติงาน ร่วมกันตลอด ทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการดำเนินงานค่ะ 

นางสาวทัปนีย์ ภักดีสุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายงานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของอำเภอรือเสาะ 

ช่วงนี้ ฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะได้มีการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและจ่ายยา ส่วนในงานทันตกรรมจะมีการซักถามและตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อคัดกรองว่าคนพิการแต่ละคนมีปัญหาในช่องปากอย่างไรบ้าง มีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนพิการด้วยตนเองและผู้ดูแลเป็นเบื้องต้น แล้วนำเอาปัญหาที่ได้จากการเยี่ยมบ้านคนพิการ มาเข้าทีมประชุมกับผู้รับผิดชอบงานหลัก โดยมีการปรึกษาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมร่วมกับ ทันตแพทย์นาริม โต๊ะกานี หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อรายงานเคสและหาแนวทางการช่วยรักษาในกลุ่มนี้ ขณะนี้ฝ่ายทันตกรรม รพ.รือเสาะ มีทางลัดพิเศษในการให้บริการคนพิการ กรณีให้บริการทันตกรรม และให้การช่วยเหลือในเคสที่ลำบากกับการมาให้บริการทันตกกรรมที่รพ.ด้วยค่ะ

สรุปกิจกรรมหลักคือการลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองสรุปปัญหาสุขภาพช่องปากของคนพิการในอำเภอรือเสาะเข้าประชุมหารือร่วมกันค่ะ ในเคสที่ติดเตียงเราก็จะมีทีมทันตฯลงเยี่ยมเป็นการเฉพาะ ในโอกาสต่อไปค่ะ การให้บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลและประเมินจากทันตแพทย์ค่ะ 

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ของอำเภอรือเสาะ พบปัญหามากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องฟัน มีปัญหาเรื่องการเป็นอยู่ เรื่องผู้ดูแล ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก มีคุณลุงคนนึง ฝ่ายทันตฯไปเยี่ยมแล้วพบว่า ไม่มีผู้ดูแล ลุงอยู่คนเดียวไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำ ต้องไปอาศัยใช้ก๊อกน้ำ และถ่ายในคูของบ้านข้างเคียง เคสนี้ ฝ่ายทันตฯ ก็เสนอเข้าที่ประชุมโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ขณะนี้ได้งบประมาณในการสร้างห้องน้ำให้คุณลุงแล้วค่ะ

ทีมรือเสาะ ตอนนี้ก็ขอศึกษาสภาพปัญหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปค่ะ ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายคุณหมอนาริมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และลงปฏิบัติงาน ร่วมกันตลอด ทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการดำเนินงานค่ะ 

 

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก