4
Oct
2017
รพสต.เนินงามลงพื้นที่ดูแลฟันคนพิการที่บ้าน Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

นางฟารีดา สนิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลงพื้นที่ทำการถอนฟันให้คนไข้ติดบ้าน เป็นคนไข้กึ่งติดเตียง ไม่สามารถไปไหนได้ โดยคนไข้เคสนี้มีฟันโยก ถอนง่าย และผ่านการประเมินจากทันตแพทย์เรียบร้อยแล้ว คนไข้อยู่ในความดูแลของทีมสหวิชาชีพรับประทานยาต่อเนื่องและอยู่ในความดูแลของพี่หมอน้อย (น.ส.วันทา สุขเกาะทวด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในรายที่ฟันโยกเองใกล้จะหลุด หากไม่มีการถอนก็สามารถหลุดเองได้ ที่รพสต.เนินงามจะมีการตรวจเช็คความดันและเบาหวานให้ผู้ป่วยและพิการทุกราย สำหรับรายนี้มีปัญหาเรื่องข้อติดทำกายภาพโดยทีมนักกายภาพแต่ช่วงหลังผู้ป่วยไม่ยินยอมที่จะทำเลยเดินไม่ได้ พี่น้อยในฐานะพี่พยาบาลอีกตำแหน่งหนึ่ง มีความเห็นเพิ่มเติมว่าคนไข้ทุกรายต้องผ่านการประเมินแม้แต่คนไข้ทั่วไปที่ทำที่คลินิก ที่รพสต.หากมีภาวะเสี่ยงต้องได้รับการประเมินก่อนทุกรายค่ะ 

นางฟารีดา สนิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลาลงพื้นที่ทำการถอนฟันให้คนไข้ติดบ้าน เป็นคนไข้กึ่งติดเตียง ไม่สามารถไปไหนได้ โดยคนไข้เคสนี้มีฟันโยก ถอนง่าย และผ่านการประเมินจากทันตแพทย์เรียบร้อยแล้ว คนไข้อยู่ในความดูแลของทีมสหวิชาชีพรับประทานยาต่อเนื่องและอยู่ในความดูแลของพี่หมอน้อย (น.ส.วันทา สุขเกาะทวด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในรายที่ฟันโยกเองใกล้จะหลุด หากไม่มีการถอนก็สามารถหลุดเองได้ ที่รพสต.เนินงามจะมีการตรวจเช็คความดันและเบาหวานให้ผู้ป่วยและพิการทุกราย สำหรับรายนี้มีปัญหาเรื่องข้อติดทำกายภาพโดยทีมนักกายภาพแต่ช่วงหลังผู้ป่วยไม่ยินยอมที่จะทำเลยเดินไม่ได้ พี่น้อยในฐานะพี่พยาบาลอีกตำแหน่งหนึ่ง มีความเห็นเพิ่มเติมว่าคนไข้ทุกรายต้องผ่านการประเมินแม้แต่คนไข้ทั่วไปที่ทำที่คลินิก ที่รพสต.หากมีภาวะเสี่ยงต้องได้รับการประเมินก่อนทุกรายค่ะ 

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก