16
Jun
2020
โควิด-19 กับ คนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

Youtube ช่อง "คนพิการก็มีฟัน" ตอน คนพิการกับสุขภาพในช่วงไวรัสโควิด-19

คนพิการ กับระบบ(สุขภาพ) ในช่วงไวรัสโควิด-19

(คลิ๊กเพื่อชม วีดีโอ ได้จากที่นี่)

 

"คนพิการกับการดูแลตนเองในช่วงไวรัส covid-19"

คนพิการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพราะคนพิการมีอุปสรรคอย่างมาก

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งข้อมูลความรู้ และวิธีการในการป้องกันตัวเอง

หรือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในสังคม และบางคนอาจมีปัญหาในการใช้มาตรการ

สุขอนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไวรัส คนพิการที่มีความพิการหากติดเชื้อไวรัส

อาจก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงเนื่องจากอาจทำให้สภาพสุขภาพแย่ลงโดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือการทำงานของระบบทางเดินหายใจ

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก