23
Jan
2020
ผู้ดูแลคนพิการ care giver Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ผู้ดูแลคนพิการ(care giver)
ซึ่งหมายถึง คนในครอบครัวคนพิการ หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
1.ช่วยเหลือ ดูแล กระตุ้น ให้คนพิการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด
2.ช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความพิการที่อาจเกิดขึ้น
3.ให้กำลังใจ ให้แง่คิด ให้คำแนะนำที่ดีแก่คนพิการให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค
4.ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพเพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลิกดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.specialcaredent.com/

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก