16
Jan
2020
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ตอน1 Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ที่หลายคนยังไม่ทราบ (ตอน1)
1. การวินิจฉัยตรวจทางห้องปฏิบัติการ , การตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่น ๆ
2. การแนะแนว และการให้บริการปรึกษา
3. การจัดการรายกรณีแบบครบวงจร
4. การให้ยา (medicine)
5. การบริการอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องช่วยความพิการ

 

คลิกดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.specialcaredent.com/

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก