16
Dec
2018
เยี่ยมบ้านผู้คนพิการ 3 รายใน 1 ครอบครัว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย บริหารโครงการโดย ทันตแพทย์หญิง นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการในอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยช่วงบ่ายได้เยี่ยมบ้าน ครอบครัวคนพิการซึ่งในบ้านเดียวกันนี้มีคนพิการอาศัยอยู่ 3 คน คือ ยายและแม่ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการดูแลจนสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง และ ลูกชายซึ่งเป็นคนพิการทางสติปัญญา 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก