16
Dec
2018
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย บริหารโครงการโดย ทันตแพทย์หญิง นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการในอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยช่วงบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงในเขต อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก