16
Dec
2018
ดูงานการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการในอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย บริหารโครงการโดย ทันตแพทย์หญิง นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการในอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดย รับฟังการบรรยาย ณ.โรงพยาบาลบางระกำ จ.พิษณุโลก

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย
บริหารโครงการโดย ทันตแพทย์หญิง นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒนโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก