18
Oct
2017
เงื่อนไขที่ไม่เคยรู้ในประกันชีวิตผู้สูงอายุ แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ Categories : สะสมทรพย์,ประกันชีวิต
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
                ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คือ ประกันสำหรับกลุ่มคนที่มีอายุค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งบริษัทได้กำหนดช่วงอายุของบุคคลที่สามารถทำประกันชีวิตไว้ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ แก่บุคคลที่มีอายุ 50 – 70 ปี และให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 90 ปี ส่วนใหญ่จะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นคำโฆษณาที่ได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะ เป็นการสร้างข้อความจูงใจทำให้มีผู้สนใจหันมาทำประกันผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ภายใต้คำว่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพนั้น มีเงื่อนไขต่างๆอีกมากมาย เพราะฉะนั้นก่อนที่จำทำประกันให้ตัวเองหรือพ่อแม่ เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพกันค่ะ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ข้อแม้เพียบ
·         ภายใน 2 ปีนับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์ถ้าเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก จากการเป็นโรค ไม่ว่าโรคอะไรก็ตาม บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันให้ (แต่จะจ่ายคืนเบี้ยที่จ่ายมา + เงินอีก 2-5% ของเบี้ยแทน)
·         ประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้นจะคุ้มครองเรื่องการเสียชีวิต ไม่ได้รวมการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล ถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ค่ะ
·         เงื่อนไขทางกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. มาตรา 865 ที่บอกไว้ว่า ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ
โรคที่กฎหมายไม่คุ้มครองมีอยู่ 9 โรค ได้แก่
·         โรคมะเร็งลำไส้
·         โรคเบาหวาน
·         โรคความดันโลหิตสูง
·         โรคตับแข็ง
·         โรคพิษสุราเรื้อรัง
·         โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
·         โรคลมชัก
·         โรคไตวายร้ายแรง
·         โรคดีซ่าน
ไม่ได้แปลว่าประกันชีวิตผู้สูงอายุไม่ดีนะคะ เพราะเงินประกันของผู้สูงอายุที่ทำประกันชีวิตผู้สูงอายุจะกลายเป็นเงินมรดกให้แก่ลูกหลานของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต ประกันบางตัวให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งหากผู้สูงอายุอยู่จนถึงครบสัญญาประกันก็จะได้รับ เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย อีกทั้งยัง ช่วยลดหย่อนภาษีได้พอสมควรเลยค่ะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดการรับผลประโยชน์ ดังนั้น ผู้ทำประกัน ควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองที่จะได้รับอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะ

 

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก