10
Oct
2017
เจ้าของบ้านควรรู้ วิธีการแก้ปัญหาและป้องกันผู้รับเหมาโกง ก่อนเซ็นต์สัญญา Categories : อสังหา บ้าน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

บริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนดี

 

                ปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และออกแบบ เป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานและเป็นปัญหาหลักของใครหลายๆคน ว่าจะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนดี / ผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้ผู้รับเหมาที่ดี ซึ่งเราจะมาต่อจากบทความที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “กลโกงอันตรายบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ผู้ว่าจ้างพบเจอได้บ่อย” กันค่ะ วันนี้มาพูดถึง วิธีการแก้ปัญหาและป้องกันผู้รับเหมาโกงที่ผู้ว่าจ้างควรรู้ ว่ามีอะไรบ้างกันค่ะ

1.การทำสัญญาควรทำให้ละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ควรใช้เพียงแค่คำพูดในการสั่งงาน เพราะถ้าหากทำมาผิดจากที่ตกลงกันก็จะมีหลักฐานไว้สำหรับยืนยันกับผู้รับเหมาได้

2. ต้องทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ B.O.Q. (Bill of Quantities) เสมอโดยเฉพาะกับการรับเหมาสร้างบ้านที่มีมูลค่าเยอะพอสมควร BOQ คือเอกสารที่รวบรวมรายการ ราคา ค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง รวมทั้งแบรนด์สินค้าที่จะสั่งเข้ามาให้ชัดเจนถูกต้องตามแบบที่ต้องการ

3.การจ่ายเงินให้แก้ผู้รับเหมาควรแบ่งจ่ายออกเป็นหลายๆ งวดเพื่อไม่ให้เงินที่จ่ายในแต่ละครั้งเยอะจนเกินไป และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมารีบทำงานให้เสร็จด้วย เพื่อป้องกันการที่ผู้รับเหมาทำงานช้า ส่วนงานที่ล่าช้าหรือไม่เสร็จก็ควรมีสัญญาจ้าง ใส่ข้อตกลงคุ้มครองสิทธิของเราด้วย เช่น ค่าปรับในการทำงานช้า หรือถ้าผู้รับเหมามาบ้างไม่มาบ้างเรามีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้

4.ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานชัดเจนเป็นสิ่งปลูกสร้างให้เห็น ไม่ใช่เพียงแค่ตัวกระดาษแผ่นเดียวแล้วบอกว่าเคยผ่านโครงการเหล่านี้มาเพราะอาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นได้ ถ้าไม่รู้ว่า บริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนดี สามารถพิจารณารายที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ เพราะบริษัทที่เป็นสมาชิกได้จะมีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือได้ เช่น มีสถาปนิกและวิศวกรประจำในองค์กร และต้องมีผลงานรับสร้างบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 โครงการ เป็นต้น เป็นการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้บริษัทรับสร้างบ้านนั้นๆ ค่ะ

5. ในสัญญาควรมีแผนการจ่ายเงินที่ชัดเจนว่างานผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์จะจ่ายอย่างไรเพื่อไม่ให้ถกเถียงกันตอนหลัง และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับทราบทั้งสองฝ่ายด้วย

                ทั้งหมดนี้ก้เป็นคำแนะนำเบื้อต้นสำหรับใครที่ไม่ร้ว่าจะจ้างบริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนดี และกำลังมองหาอยู่นะคะ หวังว่าบทความจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ท่านได้ผู้รับเหมาหรือบริษัทสร้างบ้านดีๆ ที่เชื่อถือได้นะคะ

บริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนดี
หน้าหลักบล็อก