7
September
2017
เตรียมบ้านให้พร้อม ต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวน้อย Categories : อสังหา บ้าน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

บริษัทสร้างบ้าน

                การตกแต่งบ้านแบบปกติส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมาก เพียงจ้างบริษัทสร้างบ้านให้เน้นความสวยงาม ความสะดวกสบายเป็นหลักใช่ไหมคะ แต่ถ้าวันหนึ่งคุณกำลังจะมีสมาชิกตัวน้อยๆ เพิ่มเข้ามาอีกคน คงต้องปรับปรุง ให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้อยู่อย่างอบอุ่น ปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเสริมทักษะ หรือวิ่งเล่นซุกซนได้บ้าง แต่เราไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการต่อเติมตกแต่งห้องใหม่เพื่อเจ้าตัวน้อย เพราะสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ควรมีความปลอดภัยสำหรับทุกคนในบ้านนั่นเองค่ะ

 

                พื้นที่ในบ้าน การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตตามธรรมชาติของเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้เด็กรู้สึกมั่นคง อบอุ่น และมีอิสระในพื้นที่ที่ปลอดภัย และเมื่อเด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่เราวางใจ ผู้ใหญ่เองก็จะดูแลเด็กได้ง่ายขึ้นด้วย

 

                แสงจากธรรมชาติ แสงธรรมชาติในพื้นที่สะอาดโล่ง ทำให้พลังชีวิตของเด็กทำงานอย่างลื่นไหลในการสร้างร่างกายให้แข็งแรง และหล่อเลี้ยงจินตนาการของเด็กได้ดี

 

                เฟอร์นิเจอร์ปลอดภัยแข็งแรง เมื่อถึงวัยปีนป่าย โต๊ะเก้าอี้เตียงนอนควรแข็งแรงพอที่จะเป็นสนามเด็กเล่นของเขา โดยที่เราไม่ต้องคอยห้ามไปเสียทุกอย่าง

 

                ห้องน้ำ ให้บริษัทสร้างบ้าน ทำพื้นห้องน้ำไม่ลื่น สว่าง สะอาด เมื่อถึงวัยที่เด็กเข้าห้องน้ำเองได้ ควรฝึกให้เขาได้จัดการขับถ่ายด้วยตัวเอง โดยมีเก้าอี้ที่สามารถปีนขึ้นนั่งชักโครกเองได้ ล้างมือเองถึง

 

                ครัว จัดวางอุปกรณ์อย่างปลอดภัย หยิบใช้งานได้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อถึงวัยที่เริ่มใช้มือหยิบจับได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น ลองให้โอกาสเด็กได้ช่วยเตรียมจานสำหรับคนในครอบครัว ช่วยล้างจาน ช่วยทำอาหารง่ายๆ เขาจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

 

                พื้นที่เล่นอิสระ หาของเล่นปลายเปิดที่แปรเปลี่ยนได้ตามจินตนาการเพียงจำนวนเล็กน้อยและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้เด็กสามารถหยิบมาเล่นและเก็บเองได้  เป็นพื้นที่ที่เด็กได้เล่นโดยไม่ต้องมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดโดยผู้ใหญ่

 

การจัดพื้นที่ในบ้านเพื่อการใช้งานร่วมกันของเด็กและผู้ใหญ่ อาจสรุปได้เป็นสามข้อสั้นๆ คือ ปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และดึงธรรมชาติเข้าใกล้ตัว หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ใครกำลังวางแผนออกแบบห้องให้เด็กๆในบ้านนะคะ

บริษัทสร้างบ้าน
หน้าหลักบล็อก