1
Aug
2017
เตรียมความพร้อมสร้างบ้าน ให้พร้อมรับมือกับภัย”น้ำท่วม” Categories : อสังหา บ้าน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

รับเหมาสร้างบ้าน

                สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ดูยังคงวิกฤติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยเราก็นับว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก วันนี้เรามีไอเดียสร้างบ้าน เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมเพื่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านน้อยมากที่สุดมาฝากกันค่ะ

  • ยืมภูมิปัญญาไทยอย่างการยกใต้ถุนบ้านมาประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ โดยให้ผู้รับเหมาสร้างบ้านยกตัวบ้านให้อยู่เหนือระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุด และให้ดูความเหมาะสมกับสัดส่วนของตัวบ้าน
  • โครงสร้างฐานรากใช้แบบเสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวของบ้านในระยะยาว
  • ปรับที่ดินให้สูงกว่าพื้นถนนหน้าบ้าน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นตัวบ้าน หรืออาจใช้การถมที่ดินสองระดับ
  • การติดตั้งปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟ ควรสูงจากระดับพื้นขึ้นมาอีกประมาณ 1.2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขัง และแยกระบบวงจรไฟฟ้าของตัวบ้านออกเป็นแต่ละชั้น แต่ละห้อง และงานระบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เพื่อให้ยังมีส่วนอื่นใช้งานได้อยู่ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความเสียหาย
  • ในสถานการณ์ที่น้ำท่วม ทางที่น้ำจะเข้าบ้านได้มีหลายทาง ทางหนึ่งก็คือ ท่อในห้องน้ำ หรือ ท่ออ่างล้างหน้า หรือ ชักโครก หมั่นเช็คว่าน้ำได้ซึมผ่านเข้าบ้านของเราตามท่อน้ำต่างๆนี้หรือเปล่าถ้ามีควรอุดหรือปิดเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านได้

สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็สามารถนำเทคนิคข้างบนไปประยุกต์ใช้ใช้กับบ้านของท่านได้นะคะ เพราะไม่มีใครรู้ว่าปีหน้า หรือปีต่อไปน้ำจะท่วมอีกหรือไม่ ถ้าเราตั้งรับไว้ก่อนก็จะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลง ยังดีกว่าไม่ได้เตรียมร้อมรับมือเลยนะคะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th

รับเหมาสร้างบ้าน
หน้าหลักบล็อก