3
Mar
2016
ตะลอนทัวร์คลองมหาสวัสดิ์ ตอนที่ 4เรียนรู้การทำนำข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวตัง เรียนรู้กรรมวิธีในการทำไข่เค็มสูตรเฉพาะของชุมชน และการ ทำดินจากผักตบชวา Categories : การท่องเที่นวเชิงเกษตร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ตะลอนทัวร์คลองมหาสวัสดิ์

ตอนที่ 4เรียนรู้การทำนำข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวตัง  เรียนรู้กรรมวิธีในการทำไข่เค็มสูตรเฉพาะของชุมชน  และการ     ทำดินจากผักตบชวา

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์2559   07.00 – 18.00 น.

ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

         

12.30 – 13.30  น. เราได้ลงเรือเพื่อไปยังบ้านศาลาดินซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

มหาสวัสดิ์ที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน   โดยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น  ข้าวตังข้าวกล้อง  ไข่เค็มและดินจากผักตบชวา  ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนอีกด้วย    โดยมีการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริอันเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไปในตัว     คุณเพ็ญได้เข้าครัวสาธิตการแปรรูปข้าวตังและให้พวกเราได้ลองทำข้าวตังกินกันอร่อย   และอธิบายการทำไข่เค็มสูตรเฉพาะของชุมชน   อธิบายการทำดินจากผักตบชวาเพื่อลดวัชพืชและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยมีส่วนผสมคือ  ผักตบชวาหั่นละเอียดตากแห้งผสมแกลบ  ขี้เถ้าและมูลวัว  ได้บรรจุใส่ถุงขนาด 4 กิโลกรัมเพื่อจำหน่าย

หน้าหลักบล็อก