3
Mar
2016
ตะลอนทัวร์คลองมหาสวัสดิ์ ตอนที่ 2 ชมความสวยงามเคล้ากับการฟังเรื่องราวน่ารู้ของกล้วยไม้ และปลูกกล้วยไม้คนละ 1 ต้น Categories : การท่องเที่นวเชิงเกษตร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ตะลอนทัวร์คลองมหาสวัสดิ์

ตอนที่ 2 ชมความสวยงามเคล้ากับการฟังเรื่องราวน่ารู้ของกล้วยไม้ และปลูกกล้วยไม้คนละ 1 ต้น

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์   2559   07.00 – 18.00 น.

ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตำบล  ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     

 

 

 

 

 

 

         

10.30 – 11.30  น.  เราได้ลงเรือเพื่อไปชมสวนกล้วยไม้สกุลหวาย  ที่สวนกล้วยไม้ของคุณสร้อย  ที่นี่จะปลูกสายพันธุ์หลักคือสกุลหวายเพราะได้รับความนิยมอย่างมาก  และออกดอกสม่ำเสมอ   เพียง 2 -3 วันก็สามารถตัดไปจำหน่ายได้แล้ว  เกรดA  จะส่งไปขายต่างประเทศ   จะมัดรวมกับใบเตยนำไปขายในวันพระเราได้เรียนรู้การปลูกกล้วยไม้โดยลงมือปลูกคนละ 1 ต้นแล้วได้กล้วยไม้กลับบ้านด้วย   นอกจากปลูกกล้วยไม้แล้วยังได้เดินชมความงามของดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์อีกด้วย

 

 

 

หน้าหลักบล็อก