8
Mar
2016
ระพี สัญจร เมืองไทยของเรามีความงามให้เราได้ตามหา Categories : ท่องเที่ยว
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

     
 

    เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราว พื้นที่ จันทบุรี ไปกับ ระพี สัญจร

เชิญ ชวน ชิม วิถีชุมชน ทั้งผู้คน บ้านเรือน อาหารถิ่น อาชีพ ฯลฯ

ไปด้วยกันนะคะ ในเมืองไทยของเรามีอีกหลายพื้นที่ที่รอให้เราไปเยือน 

ไปรู้ถึงความงาม เมืองไทยบ้านของเรา

ระพีสัญจร
โปรแกรม A
ราคาท่านละ ๔,๕๐๐ บาท
มีของขวัญพิเศษมอบให้สำหรับทุกท่าน
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ และการอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ (๒ วัน ๑ คืน)
“บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี Historic Inn” ริมน้ำจันทบูร จ.จันทบูร
วันพุธที่ ๒๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
รับผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๒๐ คน  
วันแรก 
พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 ๖.๐๐ น.   ออกเดินทางจากจุดนัดพบ  รับประทานอาหารเช้าในรถ
 ๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. A1     
เดินทางถึงสวนกานต์ธิตา (สวนผักป้าเบส) กลุ่มปลูกเปลี่ยนโลก  ต.คลองพลู              อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี สวนผัก ผลไม้อินทรีย์วิถีไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปลูกผสมผสาน ปลูกผักสลัด ผักพื้นบ้าน สมุนไพร หลากหลายชนิด รวมทั้งกล้วย มะละกอ และอื่นๆ ปลูกแทรกกับมังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้หลักของสวนเดิม เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ทำปุ๋ยใช้เอง เป็นวิถีพอเพียง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เป็นตัวอย่างของมาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ...ที่เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นความมั่นคงทางอาหาร 
• Welcome drink ด้วยน้ำดอกดาหลาที่เก็บมาจากในสวน
ดื่มครั้งใดสดชื่นเหมือนเดินท่ามกลางสวนดอกไม้ และเมี่ยงคะน้า(สดกรอบ)
• ชมการสาธิตทำการเกษตรอินทรีย์
• ลงมือเพาะกล้าในถาด และเอากลับไปดูแลต่อที่บ้าน
• รับประทานอาหารกลางวันจากผักเกษตรอินทรีย์   ด้วยอาหารพื้นบ้าน ของชาวจันทบุรี  เช่น  น้ำพริกชอง ทานกับผักสด  หมูต้มชะมวง   ไก่ต้มกระวาน   และผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น
• หลังมื้อเที่ยง พักผ่อนนั่งคุยสบาย ๆ กับป้าเบสร่วมแบ่งปันประสบการณ์อาหารปลอดภัยมีที่มาอย่างไร
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เดินทางไป “บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี Historic Inn”  ริมน้ำจันทบูร 
๑๔.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.        A2
Check In เข้าที่พัก
• เดินชมวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี บนถนนสุขาภิบาล ถนนแห่งแรกของเมืองจันท์ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ชมท่าน้ำต่างๆ / ร้านค้า / ศาลเจ้า / โบสถ์คริสต์อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๒๗๕ ปี เป็นโบราณสถานประเภทโบสถ์คาทอลิคที่สวยที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในโบสถ์ประดิษฐานรูปหล่อเงินบริสุทธิ์ของพระนางมารีอาห์ ประกอบด้วยพลอยแซพไฟร์แท้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด 
• เข้าชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ ๖๙ บ้านขุนอนุสรสมบัติ ที่เปิดเป็นบ้านเรียนรู้ชุมชน ที่แสดงประวัติความเป็นมาของชุมชน และ เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความเข้มแข็งของคนในชุมชน จนทำให้ทายาทของขุนอนุสรสมบัติยกบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านเรียนรู้  
• เลือกซื้อ ผลผลิตของชาวชุมชน เช่น ก๋วยเตี๋ยวป้าอิ๊ด / ขนมไข่ป้าไต๊ / ไอศกรีมจรวด / ขนมเทียนแก้ว เป็นต้น
• รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร “ร้านจันทรโภชนา” ร้านดั้งเดิมในชุมชนตลาดเมืองจันทบุรีมากว่า ๕๐ ปี  มีเมนูอาหารที่หารับประทานได้ยากให้เลือกหลากหลาย เช่น  มัสมั่นไก่ใส่ทุเรียน, ยำมังคุด, ส้มตำทุเรียน, ปลาต้มระกำใส่กระวาน, ถั่วฝักยาวผัดกุ้งแห้งใส่กะปิ, แสร้งว่า, กระวานผัดฉ่าไก่, แกงหมูชะมวง,ลองมาจู และสละลอยแก้ว ฯล
• สนทนายามค่ำ กับ ศ.ระพี สาคริก และคุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ประธานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่บ้านหลวงราชฯ  และพักผ่อน
วันที่สอง 
พฤหัสบดี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
๖.๐๐ น. ตื่นเช้า ใส่บาตรหน้าบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี 
๗.๐๐ – ๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทาง
๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. A3
• ไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี
• เดินทางสู่ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า  ศูนย์ OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๕ ดาว  เพื่อชมการสาธิตทำเสื่อและซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อของชุมชนเป็นของฝากที่ระลึก
การทอเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานาน แต่เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านบางสระเก้ามีต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีใครรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ กระทั่งมีชาวญวนที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามจันทบุรี (ปัจจุบันเป็น ต.จันทนิมิตร จ.จันทบุรี) ได้มาพบเห็นต้นกกที่บ้านบางสระเก้า จึงได้ขอไปทอเป็นเสื่อแล้วนำกลับมาให้ชาวบ้านบางสระเก้า พร้อมทั้งได้แนะนำให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทอเสื่อ และได้ทอสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมา 
• แวะรับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้านอาหารพื้นบ้านครัวคุณแดง ริมคลองจันทบุรี
อาหารขึ้นชื่อ ข้อไก่ต้มมะระ  ปลาสับผัดกระเพรา น้ำพริกปูไข่ แกงป่าปลาเห็ดโคลน ปลาอินทรีย์ฉู่ฉี่ ปลากระปี๊ผัดเผ็ด ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด กล้วยเสวย เป็นต้น
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : เพื่อการเดินชมสวนป้าเบสที่สบายควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใส่สบายระบายอากาศได้ดี,หมวก,
              แว่นกันแดด และสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น
......................................................................................
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
๑) คุณกฤตวรรณ ทิพย์ไชย(กิ๊ป) โทร.๐๘๘-๑๘๔๖๖๓๖ , ๐๒-๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๘
๒) คุณโชติกา นิตยนันท์(เป้) โทร ๐๘๓-๐๖๘๒๗๑๒ , ๐๘๖-๓๔๐๒๙๐๐ , ๐๒-๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒     แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑  
e-mail : admin@arsomsilp.ac.th
เลขที่บัญชีในการโอนเงินสำรองที่นั่ง
ชื่อบัญชี มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก
ธ.กรุงเทพ  - สาขาถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 235-0-76875.6
**กำหนดชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙**
เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งใบนำฝากมาที่
 แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑  หรือ
e-mail : admin@arsomsilp.ac.th

ระพีสัญจร   มีของขวัญพิเศษมอบให้สำหรับทุกท่าน

ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ และการอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ (๒ วัน ๑ คืน)

“บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี Historic Inn” ริมน้ำจันทบูร จ.จันทบูร

วันพุธที่ ๒๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

รับผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๒๐ คน

เยือนถิ่นจันทบูร พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ รับประทานอาหารเช้าในรถ

๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 

เดินทางถึงสวนกานต์ธิตา (สวนผักป้าเบส) กลุ่มปลูกเปลี่ยนโลก ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี สวนผัก ผลไม้อินทรีย์วิถีไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปลูกผสมผสาน ปลูกผักสลัด ผักพื้นบ้าน สมุนไพร หลากหลายชนิด รวมทั้งกล้วย มะละกอ และอื่นๆ ปลูกแทรกกับมังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้หลักของสวนเดิม เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ทำปุ๋ยใช้เอง เป็นวิถีพอเพียง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เป็นตัวอย่างของมาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ...ที่เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นความมั่นคงทางอาหาร

• Welcome drink ด้วยน้ำดอกดาหลาที่เก็บมาจากในสวน

ดื่มครั้งใดสดชื่นเหมือนเดินท่ามกลางสวนดอกไม้ และเมี่ยงคะน้า(สดกรอบ)

• ชมการสาธิตทำการเกษตรอินทรีย์

• ลงมือเพาะกล้าในถาด และเอากลับไปดูแลต่อที่บ้าน

• รับประทานอาหารกลางวันจากผักเกษตรอินทรีย์ ด้วยอาหารพื้นบ้าน ของชาวจันทบุรี เช่น น้ำพริกชอง ทานกับผักสด หมูต้มชะมวง ไก่ต้มกระวาน และผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น

• หลังมื้อเที่ยง พักผ่อนนั่งคุยสบาย ๆ กับป้าเบสร่วมแบ่งปันประสบการณ์อาหารปลอดภัยมีที่มาอย่างไร

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เดินทางไป “บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี Historic Inn” ริมน้ำจันทบูร

๑๔.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.   Check In เข้าที่พัก

• เดินชมวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี บนถนนสุขาภิบาล ถนนแห่งแรกของเมืองจันท์ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ชมท่าน้ำต่างๆ / ร้านค้า / ศาลเจ้า / โบสถ์คริสต์อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๒๗๕ ปี เป็นโบราณสถานประเภทโบสถ์คาทอลิคที่สวยที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในโบสถ์ประดิษฐานรูปหล่อเงินบริสุทธิ์ของพระนางมารีอาห์ ประกอบด้วยพลอยแซพไฟร์แท้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด

 

• เข้าชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ ๖๙ บ้านขุนอนุสรสมบัติ ที่เปิดเป็นบ้านเรียนรู้ชุมชน ที่แสดงประวัติความเป็นมาของชุมชน และ เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความเข้มแข็งของคนในชุมชน จนทำให้ทายาทของขุนอนุสรสมบัติยกบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านเรียนรู้

 

• เลือกซื้อ ผลผลิตของชาวชุมชน เช่น ก๋วยเตี๋ยวป้าอิ๊ด / ขนมไข่ป้าไต๊ / ไอศกรีมจรวด / ขนมเทียนแก้ว เป็นต้น

 

• รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร “ร้านจันทรโภชนา” ร้านดั้งเดิมในชุมชนตลาดเมืองจันทบุรีมากว่า ๕๐ ปี มีเมนูอาหารที่หารับประทานได้ยากให้เลือกหลากหลาย เช่น มัสมั่นไก่ใส่ทุเรียน, ยำมังคุด, ส้มตำทุเรียน, ปลาต้มระกำใส่กระวาน, ถั่วฝักยาวผัดกุ้งแห้งใส่กะปิ, แสร้งว่า, กระวานผัดฉ่าไก่, แกงหมูชะมวง,ลองมาจู และสละลอยแก้ว ฯล

• สนทนายามค่ำ กับ ศ.ระพี สาคริก และคุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ประธานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่บ้านหลวงราชฯ และพักผ่อน

 

ย่ำถิ่นจันทบูร พฤหัสบดี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

๖.๐๐ น. ตื่นเช้า ใส่บาตรหน้าบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

๗.๐๐ – ๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทาง

๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

• ไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

• เดินทางสู่ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า ศูนย์ OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๕ ดาว เพื่อชมการสาธิตทำเสื่อและซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อของชุมชนเป็นของฝากที่ระลึก

การทอเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานาน แต่เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านบางสระเก้ามีต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีใครรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ กระทั่งมีชาวญวนที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามจันทบุรี (ปัจจุบันเป็น ต.จันทนิมิตร จ.จันทบุรี) ได้มาพบเห็นต้นกกที่บ้านบางสระเก้า จึงได้ขอไปทอเป็นเสื่อแล้วนำกลับมาให้ชาวบ้านบางสระเก้า พร้อมทั้งได้แนะนำให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทอเสื่อ และได้ทอสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมา

• แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารพื้นบ้านครัวคุณแดง ริมคลองจันทบุรี

อาหารขึ้นชื่อ ข้อไก่ต้มมะระ ปลาสับผัดกระเพรา น้ำพริกปูไข่ แกงป่าปลาเห็ดโคลน ปลาอินทรีย์ฉู่ฉี่ ปลากระปี๊ผัดเผ็ด ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด กล้วยเสวย เป็นต้น

 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : เพื่อการเดินชมสวนป้าเบสที่สบายควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใส่สบายระบายอากาศได้ดี,หมวก,

แว่นกันแดด และสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น

 

......................................................................................

ร่วมเดินทางไปกับ ระพี สัญจร  ราคาท่านละ ๔,๕๐๐ บาท

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

๑) คุณกฤตวรรณ ทิพย์ไชย(กิ๊ป) โทร.๐๘๘-๑๘๔๖๖๓๖ , ๐๒-๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๘

๒) คุณโชติกา นิตยนันท์(เป้) โทร ๐๘๓-๐๖๘๒๗๑๒ , ๐๘๖-๓๔๐๒๙๐๐ , ๐๒-๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒ แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑

e-mail : admin@arsomsilp.ac.th

 

 

เลขที่บัญชีในการโอนเงินสำรองที่นั่ง

ชื่อบัญชี มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก

ธ.กรุงเทพ - สาขาถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 235-0-76875.6

**กำหนดชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙**

 

 

เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งใบนำฝากมาที่

แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑ หรือ

e-mail : admin@arsomsilp.ac.th

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

tanagone  say

ท่านน่ารักที่สุดเลย ขอบอก

Post : 20 มี.ค. 2559 13:17:14

หน้าหลักบล็อก