20
Jul
2021
สาเหตุของการมีลูกยากของคุณผู้หญิง Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

           การมีลูกยากคือการที่คู่สมรสหรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ทางเพศอยู่เสมอเป็นเวลา 12 – 24 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการใช้การคุมกำเนิดรูปแบบใดเลยก็ตาม ซึ่งสาเหตุของการมีลูกยากเกิดได้จากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือจากทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้ ดังนั้นเราจะพามาไขข้อสงสัยถึงสาเหตุที่อาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาภาวะการมีบุตรยากของ “เพศหญิง” กันว่ามีสาเหตุใดบ้าง

สาเหตุของการมีลูกยาก

สาเหตุของการมีลูกยากสามารถเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย หรือทั้งสองฝ่าย โดยที่ผ่านมามีการศึกษามากมายพบว่า การมีลูกยากที่เกิดจากฝ่ายชายพบได้ 30% ในขณะที่เกิดจากฝ่ายหญิง 40-50% ที่เหลือเกิดจากทั้งคู่ หรืออาจหาสาเหตุไม่พบทั้งคู่ด้วยวิธีการตรวจพื้นฐาน

สาเหตุจากฝ่ายชาย เช่น มีอวัยวะสืบพันธุ์ผิดปกติแต่กำเนิด ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ มีพันธุกรรมที่ผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมหรือยีนที่ทำให้ไม่สามารถสร้างตัวอสุจิได้หรือสร้างได้น้อยกว่าปกติมาก ได้รับสารเคมีบางชนิด (เช่น ยาฆ่าแมลง สารตะกั่ว สารประกอบเบนซีน รวมถึงการใช้ยาบางชนิด) สูบบุหรี่เป็นประจำ มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ (เช่น เบาหวาน) เป็นโรคคางทูมในวัยเด็ก ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น

สาเหตุจากฝ่ายหญิง เช่น มีอายุมาก สูบบุหรี่เป็นประจำ ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ มีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์แต่กำเนิด มีเนื้องอกของมดลูกขนาดใหญ่หรืออยู่ในโพรงมดลูก ท่อนำไข่ตัน มีเยื่อพังผืดในอุ้งเชิงกรานหรือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ รังไข่ทำงานไม่ได้ตามปกติ ไม่สามารถมีไข่ตกได้ มีซิสต์หรือเนื้องอกของรังไข่ มีความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายที่ส่งผลต่อการตกไข่ เป็นต้น 

ทั้งนี้สาเหตุการมีบุตรยากของทั้งชายและหญิงที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น เพราะยังมีคนไข้ถึง 20% ที่ตรวจแล้วหาสาเหตุไม่พบ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดปกติและสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะแก้ไขไม่ได้แต่อย่างใด เพราะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ที่มีศูนย์ช่วยเหลือผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะ จะเป็นตัวช่วยสำคัญ ให้ทุกคู่วางแผนครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

มีลูกยาก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก