24
Jun
2021
สาเหตุส่วนใหญ่ของคนมีลูกยากที่หลายคนคาดไม่ถึง Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

            ภาวะการมีบุตรยากหรือมีลูกยาก คือการที่คู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นปกติเป็นเวลา 12 – 24 เดือนขึ้นไป แล้วยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยในระหว่างนี้ไม่มีการใช้การคุมกำเนิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากฝ่ายชาย (ประมาณ 25%) หรือฝ่ายหญิง (40%) หรือเกิดจากทั้งสองฝ่าย (20%) และภาวะการมีลูกยากนี้ยังรวมไปถึงผู้หญิงที่มีอาการแท้งบุตรตามธรรมชาติ ผู้ชายที่มีภาวะเป็นหมันก็เช่นกัน ดังนั้นหากต้องการมีบุตรจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ภาวะมีลูกยากสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

            1. ภาวะมีบุตรยาก ชนิดปฐมภูมิ (Primary Infertility) หมายถึง ไม่เคยมีการตั้งครรภ์มาก่อน และการมีบุตรยาก

            2. ชนิดทุติยภูมิ (Secondary Infertility) หมายถึง เคยมีการตั้งครรภ์มาก่อน โดยการตั้งครรภ์อาจสิ้นสุดโดยการคลอดหรือการแท้ง แล้วไม่ตั้งครรภ์อีกหลังจากได้พยายามจะมีบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากได้ทั้งในหญิงและชาย

 -  พันธุกรรม

 -  ภาวะของการเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์

 -  ต่อมใต้สมอง (hypothalamus-pituitari)

 -  Hyperprolactinemia

 -  Hypopituitarism

 -  ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น มลพิษจากโลหะหนักต่างๆ เชื้อไวรัส

 

            ปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวไกลไปมาก ทำให้มีการพัฒนาและมีวิธีรักษาภาวะมีลูกยากหลายวิธีขึ้นอยู่กับอายุ ปัญหา สาเหตุของผู้มีบุตรยาก ซึ่งแพทย์จะร่วมกับคนไข้ในการค้นหาวิธีรักษา เช่น การรับประทานยาหรือฉีดกระตุ้นเพื่อให้มีการตกไข่ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF, ICSI) ในบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัด เช่น ซีสต์ เนื้องอก เลาะพังผืด แก้ไขท่อนำไข่ตัน หรือแม้แต่การผ่าตัดแก้หมัน เป็นต้น สำหรับคู่รักคู่ไหนที่อยากมีลูกแนะนำว่าให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำจะดีที่สุดนะครับ

มีลูกยาก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก