15
Dec
2020
เนื้องอกในมดลูกตรวจพบอาการได้เร็ว รักษาไว โอกาสหายมีมากยิ่งขึ้น Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

          เมื่อผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ด้วยมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกในมดลูก แพทย์จะทำการซักประวัติ และสอบถามถึงอาการต่าง ๆ พร้อมกับทำการตรวจภายใน การตรวจด้วยการคลำ และทำอัลตราซาวด์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากการทำอัลตร้าซาวด์ ทางหน้าท้องหรือทางช่องคลอด สามารถบอกตำแหน่งและขนาดของก้อนเนื้องอกได้ ว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือเป็นก้อนจากโรคอื่น

ชนิดของเนื้องอกในมดลูก แบ่งเป็น 3 ชนิด

     1. อยู่ใต้ชั้น serosa เรียกว่า Subserous type

     2. อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมดลูก เรียกว่า Intramural type 

     3. ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกอยู่ใต้ชั้น mucosa เรียกว่า Sub-mucous type

อาการและอาการแสดง ประมาณร้อยละ 20- 30  ของเนื้องอกเท่านั้นที่มีอาการ อาการสำคัญที่พบได้ คือ

     1. เลือดออก เลือดประจำเดือนออกมากและนาน มีลิ่มเลือดปนเป็นก้อน เนื่องมาจากพื้นที่ผิวของมดลูกมีมากกว่าปกติจากการที่มีก้อนเนื้องอกไปเพิ่มพื้นที่ผิวภายในของเยื่อบุโพรงมดลูก บางครั้งเลือดอาจออกไม่ตรงกับรอบระดู อาจออกนานติดต่อกัน หรือออก ๆ หยุด ๆ สลับกับอาการตกขาว อาจเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้าย หรือมีแผลที่ผิวนอกของก้อนเนื้องอกชนิด submucous myoma มีครรภ์ร่วมด้วย มีมะเร็งของเยื่อบุมดลูก หรือมี endometrial polyp ร่วมด้วย

     2. อาการถูกกดเบียดจากเนื้องอกกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายที่บริเวณหัวหน่าว ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะค้างหรือไหลโดยไม่รู้สึกตัว ท้องผูก บางครั้งขาบวมหรือมีอาการหลอดเลือดขอดได้ถ้าก้อนใหญ่พอ บางครั้งมีการกดที่เส้นประสาทภายในอุ้งเชิงกราน กลุ่มที่เป็นเนื้อร้าย ถ้าเนื้องอกโตออกไปทางด้านข้างของอุ้งเชิงกรานก็อาจจะกดเบียดท่อไต ทำให้เกิดไตบวม ปวดหลังเป็นต้น

     3. ก้อนในท้อง อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากคลำได้ก้อนบริเวณท้องน้อยโดยบังเอิญ หรือรู้สึกว่าท้องโตขึ้น

     4. การเจ็บปวด โดยทั่วไปก้อนเนื้องอกนี้มักไม่มีอาการปวด ถ้ามีอาการปวดมักเกิดจาก การบิดของก้อนชนิด subserous มีการเสื่อมสภาพของก้อน มีเลือดออกในก้อน หรือมีการอักเสบ มีการเปลี่ยนแปลงของก้อนไปเป็นมะเร็ง มีการบีบตัวของมดลูกเพื่อขับเอาก้อนเนื้องอกชนิด submucous

      5. หายใจลำบาก เป็นภาวะที่พบได้น้อย เกิดจากการที่มีการแพร่กระจายของตัวเนื้องอกไปที่ปอด

     6. ตกขาว เกิดจากมีการคั่งของเลือดในอุ้งเชิงกรานพร้อม ๆ กับมีการหนาตัวของเยื่อบุคอมดลูก ทำให้มีตกขาวเป็นมูก รายที่มีการเสื่อมสภาพของก้อนที่ยื่นเข้าในโพรงมดลูก ตกขาวจะมีลักษณะมูกปนหนองหรืออาจจะเป็นเลือดจาง ๆ ถ้ามีการอักเสบหรือเนื้อตาย จะมีตกขาวเป็นสีน้ำตาลและมีกลิ่นเหม็นคาวจัด

     7. การตกเลือดในช่องท้อง เป็นภาวะที่พบน้อยเกิดจากมีการแตกหรือฉีกขาดของหลอดเลือดที่ผิวนอกของก้อน จะมีอาการตกเลือดในช่องท้องคล้ายการตกเลือดในการตั้งครรภ์นอกมดลูก

     หลังจากผ่านการตรวจของแพทย์แล้ว การรักษาเนื้องอกในมดลูก ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกและความต้องการมีบุตร การรับประทานยาลดปวด กรณีเนื้องอกก้อนเล็ก การผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกออกหรือตัดมดลูกออกหมด ซึ่งวิธีการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกนั้นมี 2 แบบผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็ก กรณีผ่าตัดเนื้องอกและมดลูกออกหมดจะทำให้การรักษาหายขาดเหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอหรืออายุมาก กรณีผ่าตัดเลาะเฉพาะก้อนเนื้องอก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกโดยไม่ได้ผ่าเอามดลูกออกก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเนื้องอกได้อีก ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของมดลูก เพราะการตรวจพบเร็วในระยะเริ่มแรกย่อมเป็นผลดีต่อการรักษามากยิ่งขึ้นค่ะ

เนื้องอกในมดลูก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก