31
Dec
2017
โรคนิ่วถุงน้ำดี ภัยอันตรายที่พบมากในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป Categories : บทความทั่วไป
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

นิ่วในถุงน้ำดี เรียก Gallstone คือ การเกิดภาวะความไม่สมดุลของสารประกอบในน้ำดี  เกิดการตกผลึก ก้อนนิ่ว จำนวนมากที่ถุงน้ำดี เป็นโรคไม่รุนแรง สามารถรักษาได้ พบมากในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมีโอกาสการเกิดโรคมากกว่าผู้ชาย

สาเหตุของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี

ตับจะสร้างน้ำดีและเก็บน้ำดีไว้ที่ถุงน้ำดี น้ำดีใช้เพื่อการย่อยไขมัน เม่ื่อเกิดนิ้วทำให้เกิดการอุดตันท่อน้ำดี ที่จะส่งไปยังลำไส้ เกิดจากการสะสมสารประกอบในน้ำดีที่ไม่สมดุล ทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วที่ถุงน้ำดี

 • คลอเลสเตอรัลสูง ระดับคอเลสเตอรัลในน้ำดีสูง
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • เพศหญิงมีโอกาสการเกิดโรคสูงกว่าเพศชาย 
 • การตั้งครรถ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้คอเรสเตอรัลสูง
 • อายุ
 • การกินยาลดไขมัน
 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายละลายไขมันมากไป

ชนิดของนิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี สามารถแบ่งชนิดของนิ่วได้ 3 ชนิด คือ นิ่วในถุงน้ำดีชนิดที่เกิดจากคอเลสเตอรอล นิ่วในถุงน้ำดีชนิดที่เกิดจากเม็ดสีหรือบิลิรูบิน โดยรายละเอียด มีดังนี้

 • นิ่วถุงน้ำดีชนิดที่เกิดจากคอเลสเตอรอล (cholesterol stones)
 • นิ่วถุงน้ำดีชนิดที่เกิดจากเม็ดสี หรือ บิลิรูบิน (pigment stones)

อาการของผู้ป่วนโรคนิ่วในถุงน้ำดี

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง บริเวณช่วงท้องส่วนบน หรือ ชายโครงด้านขวา 
 • ปวดร้าวไปยังบริเวณกระดูกสะบัก หรือ บริเวณไหล่ด้านขวา
 • อาเจียน
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แสบร้อนที่ยอดอก มีลมในกระเพาะอาหาร
 • มีไข้สูง
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • ปัสสาวะสีเข้ม

การรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

 • การรักษาด้วยการประคับประคองตามอาการ เช่น การลดกรดในกระเพราอาหาร  และให้ผู้ป่วยงดการรับประทานอาหารไขมันสูง
 • กินยาละลายนิ่วในถุงน้ำดี
 • การสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Extracorporeal shock wave lithotripsy – ESWL )
 • การผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก ( Cholecystectomy )
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography – ERCP)

การป้องกันการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดี

 • ควบคุมอาหาร ลดการกินอาหารที่มีความไขมันสูง
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
 • ทานอาหารจำพวกแป้งไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง และธัญพืช เป็นต้น
 • ออกกำลังกาย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
นิ่วที่ถุงน้ำดี , นิ่วน้ำดี, นิ่วถุงน้ำดี, นิ่วในถุงน้ำดี ,Gallstone, การเกิดก้อนิ่วขนาดเล็กจำนวนมากที่ถุงน้ำดี, ปวดท้อง, ท้องอืดง่าย, เจ็บที่ลิ้นปี่,จ้บที่ชายโครงขาว, ตัวเหลือง, ตาเหลือง
หน้าหลักบล็อก