24
Mar
2016
คนเราที่เจอกัน...ไม่ใช่เรื่อง บังเอิญ Categories : LINE เปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิต
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

จากไลน์ ใครคนหนึ่งส่งมาถึง จึงอยากจะแบ่งปัน ที่ว่า

คนเราที่เจอกัน ..ไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"

แต่ อยู่ที่ "บุญ"  ที่เคยร่วมทำกันมา

 

เมื่อมีวาสนา...

ไม่ต้องร้องเรียกหา...ถึงเวลาก็มาเจอกัน

 

เมื่อใดสิ้นวาสนา...

ก็ต้องลาจากกันไป...รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

 

ดังนั้น...

ในตอนที่เรา...ยังไม่เจอะเจอกัน

เราได้กระทำดีต่อคนที่อยู่แวดล้อม...แล้วหรือยัง...

เพราะเมื่อหมด "สัญญากรรม" แล้ว...

ไม่ว่าเราจะมีเงิน หรือ มีอำนาจจนล้นฟ้าเพีงใด

ก็ไม่อาจเรียกร้องให้ กลับคืนมาได้


และไม่รู้ได้เช่นกันว่า จะกี่ภพ กี่ชาติ ...ถึงจะได้พบเจอกันอีก

 

เจ้าของไลน์บอกว่า อ่านแล้ว ส่งให้คนที่คุณรักและเพื่อน ๆ ที่ดี ของคุณ ด้วยนะ

 

 

บุญ วาสนา สัญญา เงิน อำนาต
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก