9
Apr
2015
รณรงค์สงกรานต์ปลอภภัย ปี 2558 พื้นที่จังหวัดแพร่ Categories : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เย็นนี้ (8 เม.ย 58) นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี โดยมีการตั้งจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายหลัก จำนวน 17 จุด และจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในทุกอำเภอ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในช่วง 7 วันระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 
ซี่งได้มีเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก