6
Jan
2015
ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นในปี 2558 Categories : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
4 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ 2558 กับพี่ ๆ ชาว สสส. ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ทุกท่านครับ

 

สำหรับความสำเร็จในปี 2557 ของผม ผมขอให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา ครับ เพราะผมเรียนจบแล้ว ถ้าว่ามันสำเร็จยังไง  เรื่องมีดังต่อไปนี้ครับ

>>>>>สำหรับ ผมเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ เพราะผมทำงานด้วยและเรียนควบคู่กันไป ผมใช้หลักสูตรเทียบโอนจาก ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี เทียบโอนได้ 36 หน่วยกิต ต้องเรียนเพิ่มอีก 99 หน่วยกิต (ปล.น้องๆ จบ ม.3 ก้อสมัครเรียนหลักสูตร predegree ) วันนี้ผมอยากแนะนำเรื่องการเรียน ให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่มีความสนใจที่จะมีแนวทางการเรียนอย่างผม สำหรับแนวทางในการเรียนให้เรียนจบภายในกำหนด 2 ปี ก็เริ่มจากการวางแผนตารางการอ่านหนังสือ ผมเลือกที่จะดูวิดิโอย้อนหลังจากเว็บของมหาลัยรามคำแหง และจดบันทึกตาม และที่สำคัญผมจะค้นคว้า ข้อสอบเก่า ๆ ของรุ่นพี่หรือเพื่อน ๆ ที่เคยสอบหลาย ๆ เทอม เอามาวิเคราะห์หลังจากนั้นนำมาหาคำตอบให้สมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากหนังสือตำราของอาจารย์ผู้สอน จากเอกสารประกอบการศึกษา และจากวีดิโอ มากกว่าชีทจากชมรม โดยที่ผมจะจัดตารางการทบทวนในแต่ละวัน ตามวิชา ทำแบบนี้ ประมาณ 2 เดือนก่อนสอบ ช่วงเช้า ตี 4 ถึง 6 โมง ช่วงเย็น 1 ทุ่ม ถึง 2.30 ทุ่ม ทำแบบนี้เป็นประจำนะครับ และผมพยายามสร้างความเข้าใจมากกว่าการท่องทำ โดยมีวิธีสร้างเป็นแผนภาพ ให้เข้าใจง่าย ๆ   ผมจะบอกกับทุก ๆ คนที่ผมรู้จัก เรียน รามคำแหง ไม่ได้ยาก หากเราขยัน ตั้งใจทบทวนบทเรียน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมใช้เป็นแนวทางในการเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อยากจะแชร์และแบ่งปันกับทุกท่าน 

>>>>>โอกาสที่อยากส่งต่อกับน้องที่สนใจเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ หลายครั้งที่ผมมีโอกาสพบเจอกับน้องที่ใกล้จบการศึกษา ผมจะแนะนำน้องว่า มาเรียน รามคำแหงกันนะครับ ตอนนี้ผมสำเร็จการศึกษาแล้ว จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.19 ครับ (จบด้วยเงิน 17,000 บาท โดยได้ทุน เรียนดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 6,000 บาท) จบด้วยเงิน 11,000 บาท  ปล.ผมรับปริญญาปีนี้ด้วยครับ                          

>>>>>สำหรับปี 2558 นี้ ผมมีความตั้งใจที่จะออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน และทานอาหารที่มีประโยชน์ ชวน แม่และพี่สาวไปออกกำลังกายด้วยกัน เพื่อให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี  ไม่ดื่มแฮอกอฮอล์ไปตลอดปี 2558 และตลอดไป  และชวนคนอื่น ลด ละ เลิก การดื่มน้ำเมา  เพื่อให้ตนเองมีความสุขและผู้อื่นมีความสุขไปด้วย 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก