21
Feb
2014
คติธรรมในการดำเนินชีวิต Categories : คติธรรมในการดำเนินชีวิต
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

     ศาสนาทุกศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนโดยทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกันคือ  มุ่งให้ทุกคนมีธรรมะ มีคุณธรรม และสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  ดังนั้น  ศาสนา  แต่ละศาสนา  จึงมีหลักธรรมคำสอนเป็นของตนเอง  เป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติ

1. ปล่อยวางการวิพากษ์วิจารณ์ มุ่งมั่งทำงานที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

2. จงเป็น "ตัวเอง" พัฒนาให้ดีที่สุดในทางที่ตัวเองเป็น ที่ตัวเองถนัด แทนที่จะเอาเวลาไปฝึกหัดเพื่อเป็น "คนอื่น" -นิ้วกลม

3. ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา มีแต่เราต่างหากที่ยึดติดความทุกข์ ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา มีแต่เราต่างหากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจเราของเรา"- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

4. ความพ่ายแพ้เป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ มันสอนให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตน สอนให้คุณทำงานหนักขึ้น และยังเป็นแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

5. ความพ่ายแพ้เป็นเรื่องชั่วคราว มันจะถาวร เมื่อยอมแพ้ --นิ้วกลม

6. ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้แต่อย่าริษยา พักได้แต่อย่าหยุด - ท่านพุทธทาส

7. ปล่อยวางการวิพากษ์วิจารณ์ มุ่งมั่งทำงานที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

8. ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียว แต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

9. ระลึกรู้ปัจจุบัน สำคัญกว่าระลึกชาติในอดีต – พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก