21
May
2019
คนชอบเต้นแอโรบิก ไม่ควรเปิดข้าม แนะนำชื่อท่าแอโรบิก 31 ท่า พร้อมคำอธิบาย รับรองเข้าใจไปเต้นสวยๆได้โลด Categories : All
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ท่านิยมใช้ในการเต้นแอโรบิก
Low-Impact (แบบแรงกระแทกต่ำ)

1.    Walking ( วอร์คกิ้ง ) การเดิน  คือ การก้าวเท้าไปยังทิศทางที่เคลื่อนที่ไป มีการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่ง การเดินนั้นสามารถเดินไปข้างหน้า ข้างหลัง หรือเฉียง หรือเดินเป็นรูปตัว L
2.    Marching ( มาร์ชชิ่ง) การย่ำเท้า  คือ การย่ำเท้าอยู่กับที่ ส่วนใหญ่แล้วจะย่ำเท้า 2 แบบคือ แบบกว้าง ( Marching Out ) และแบบแคบ( Marching In )
3.    Step Touch ( สเต็ปทัช) ก้าวแตะ  คือ การยกเท้าหนึ่งไปด้านข้างแล้วยกเท้าอีกข้างหนึ่งไปแตะแล้วทำสลับกัน ทิศทางการเคลื่อนไหวจะเป็นการก้าวแตะที่อยู่กับที่ หรือทำเป็นรูปตัว L หรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมก้าวแตะหมุนรอบตัวเองก็ได้
4.    Toe touch (tap)/Heel Touch(tap) ( โททัช(แท็บ)/ฮีลทัช(แท็บ) ) คือ แตะด้วยปลายเท้า/แตะด้วยส้นเท้า คือการแตะด้วยปลายเท้า/ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่ง โดยแตะข้างหน้าหรือด้านหลังก็ได้
5.    Side Tap ( ไซด์แท็บ ) คือ แตะด้วยปลายเท้าแตะด้านข้าง คือการแตะด้วยปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งโดยแตะด้านข้างหน้าซ้าย-ขวา สลับกัน
6.    Leg Curl ( เลกเคิล)  การยกส้นเท้า คือการยกส้นเท้างอขาขึ้นไปที่สะโพกด้านหลัง หรือการพับส้นเท้าไปด้านหลัง การทำ Hamstring Curl หรือ Lek Curl นั้นทำได้ทั้งที่อยู่กับที่หรือหมุนรอบตัวเอง (แฮมสตริงเคอ) หรือเป็นรูปตัว L
7.    Grapevine ( เกรปวาย ) ก้าวไขว้ก้าวแตะ  คือ เดินไปด้านข้าง 4 จังหวะ ก้าวไขว้ก้าวแตะ เกรปวายคือการทำก้าวไขว้ขาไปหลังหรือหน้าก็ได้ การทำเกรปวายนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น เกรปวายธรรมดา, เกรปวายเป็นรูปตัว L, เกรปวายเป็นเฉียงสามเหลี่ยม ( Zigzag ), เกรปวายเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือเกรปวายหมุน 180 องศา
8.    Two Step ( ทูสเต็ป ) คือการทำก้าวชิดก้าวแตะ หรือการทำก้าวแตะก้าวแตะ ( ก้าวแตะ 2 ครั้ง )
9.    V-step/E-Zwalk(Easy Walk) ) ( วี-สเต็ป/อีซี่วอร์ค )  คือ ก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นรูปตัววี การก้าวเดินไปข้าง 1 ก้าวทั้ง 2 ข้าง ถอยหลัง 1 ก้าวทั้ง 2 ข้าง
10.  Box step ( บ๊อกซ์สเต็ป )  คือ ย่ำเท้าเป็นรูป(กล่อง)สี่เหลี่ยม
11.  Lunge ( ลันจ์ ) คือ ขาข้างหนึ่ง งอ อีกข้างหนึ่งเหยียด
12.  Knee Lift /Knee Up นีลิฟท์ /นีอัพ) คือ ยกเข่า/ก้าวยกเข่า เป็นท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการพัฒนากล้ามเนื้อขาหรือ Knee Lift ได้อย่างดีดังนั้นแอโรบิก ด๊านซ์ทุกประเภทจึงมีท่าการยกเข่าทั้งการยกเข่าด้านหน้า ( Front Knee Lift ) หรือ นีลีฟ ด้านข้าง ( Side Knee Lift ) การยกเข่าเฉียง ( Knee Cross ) 
13.  Kick ( คิก )  คือ การแตะขา การแตะขา ไปใช้ในทิศทางต่าง ๆ ทั้งการแตะไปด้านหน้า ( foreward ) เฉียง ( cross ) หลัง ( backward )และข้าง( sideward ) การแตะขาที่ถูกต้องควาเป็นการแตะขาไม่ใช่การสะบัดเข่า
14.  Squats ( สควอท ) คือ งอเข่าทั้ง 2 ข้าง ไปด้านข้างข้างใดข้างหนึ่ง  ให้เข่าทั้ง 2 ข้างงอในระดับ 90 องศา เหมือนลักษระนั่งเก้าอี้  การนั่งยอง ๆ หรือ ย่อ ยืด ควรนั่งให้มุมสะโพกและเท้าเป็นมุม 90 % เท่านั้น ไม่ควรนั่งให้สะโพกชิดส้นเท้าเพราะจะทำให้เอ็นหรือกระดูกอ่อนที่หัวเข่ายืดมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เข่าเจ็บ
15.  Schottische ( ชาติช )  คือ เดินหน้า 1 + 2 + 3 ก้าว แล้วยกเข่า 1
16.  Step Knee ( สเต็ปนี ) คือ การย่ำเท้า 1 อยู่กับที่ ยกเข่าขึ้นบน 1  แล้วย่ำเท้าอยู่กับที่อีก 2  สามารถทำไปในทิศทางด้านหน้าหลัง หรือรูปตัว L
17.  Cha Cha Cha ( ช่า ช่า ช่า ) คือ การก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปด้านหน้า ย่ำเท้าหลัง แล้วนำเท้าที่ก้าวไปข้างหน้ากลับมา ย่ำ ย่ำ ย่ำ  สามารถทำไปในทิศทางด้านข้าง หรือด้านหน้าหลัง
18.  Membo ( แมมโบ้ ) คือ การก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้าแล้วย่อเข่าลงย่ำเท้าหลังแล้วนำกลับสู่ที่เดิม การทำแมมโบ้สามารถทำได้ทั้งข้างหน้าและด้านข้างก็ได้
19.  Sway ( ซเวย์ ) คือ การส่ายสะโพกซ้าย – ขวา สลับกัน
20.  Rocking horse ( ร็อคกิ้งฮ้อช ) คือ ท่าการโยกหน้าหลังลักษณะเหมือนม้าโยก


High-Impact (แบบแรงกระแทกสูง)

21.  จ๊อคกิ้ง ( Jog )  คือ  การวิ่ง
22.  ฮ๊อพ ( Hop )  คือ  กระโดดลงด้วยเท้าข้างเดียว
23.  จั๊ม ( Jump )  คือ  กระโดดลงด้วยเท้า 2 เท้า
24.  จั๊มปิ้งแจ็ค ( Jumping Jack )  คือ กระโดดขาแยก-ชิด ( กระโดดตบ )
25.  เพ็นดูลัม ( Pendulum )  คือ การทำลูกตุ้มนาฬิกา
26.  ซคิพ ( Skip ) คือ กระโดดเตะเท้าสลับ
27.  แกลลอพ ( Gallop )  คือ ควบม้า
28.  ลีพ ( Leap ) คือ กระโจน
29.  โพนี่ ( Pony )  คือ  กระโดดย่ำเท้าข้างละ 2 จังหวะ
30. ทวิส ( Twist )  คือ  การบิดสะโพก
31. ควิกฮีลทัช ( Quick Heel Touch) คือ กระโดดส้นเท้าแตะข้างหน้าสลับกัน

 

หน้าหลักบล็อก