29
Jan
2022
ก่อนเรียกรถรับส่งผู้ป่วยโควิด เตรียมตัวยังไง ติดต่อช่องทางไหนดี Categories : covid-19
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

เมื่อก่อนอาจจะเห็นได้ว่า การรับส่งผู้ป่วย covid จำเป็นจะต้องรอรถพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันการรับส่งผู้ป่วย covid สามารถทำได้หลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่โควิด รถบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด ที่จะทำให้การเดินทางของผู้ป่วย ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงแค่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยต่างๆ อย่างละเอียด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ทำความรู้จัก รถรับส่งผู้ป่วยโควิด คืออะไร
รถรับส่งผู้ป่วยโควิด คือ รถสาธารณะของหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วย covid โดยเฉพาะ ที่อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแท็กซี่โควิด หรือ รถรับส่งผู้ป่วย covid นี้ จะให้การเดินทางของผู้ป่วยโควิด เป็นไปได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น
บริการรถรับส่งผู้ป่วยโควิด เหมาะกับใครบ้าง
ก่อนเข้ารับบริการผู้ป่วยจะต้องผ่านการประเมินก่อนว่าเหมาะสมสำหรับการให้บริการหรือไม่โดยผู้ป่วย covid ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการจะมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือ ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่แสดงอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีผื่นแดง เท่านั้น
2. เป็นผู้ป่วยโควิดที่ ไม่มีโรคประจำตัวอื่น ร่วมด้วย 
3. เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปยังสถานที่กักตัว
4. เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องการเดินทาง ไปโรงพยาบาล
5. เหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางไม่เกิน 6 คน
รถรับส่งผู้ป่วยโควิด มีกี่แบบ ต่างกันอย่างไร
รถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด แบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลักๆ ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามความเหมาะสมดังนี้
1. รถแท็กซี่โควิด เป็นรถแท็กซี่ที่ดัดแปลงขึ้นมาให้มี ฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และลดการสัมผัสโดยตรง ซึ่งสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ซึ่งค่าบริการจะขึ้นอยู่กับมิเตอร์เหมือนแท็กซี่ทั่วไป เหมาะสำหรับการรับส่งผู้ป่วยโควิดในระยะเริ่มต้น เท่านั้น
2. รถรับส่งปลอดเชื้อโรค PocoCar เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิคโดยเฉพาะ โดยมีการแยกชัดเจนระหว่างห้องผู้โดยสาร กับโซนของพนักงานขับรถและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งการให้บริการนี้ เหมาะกับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้อย ที่ต้องการเดินทางไปรับการรักษาหรือ ไปยังสถานที่กักตัว ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
3.  รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโควิด เป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินที่ ภายในรถจะมีถังออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ผู้ป่วยวิกฤต ตั้งแต่ ระดับที่ 2 - 3 เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และ มีโอกาสในการแพร่เชื้อได้สูงกว่าผู้ป่วยระดับแรก
รถรับส่งผู้ป่วยโควิด ควรมีมาตรการความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของรถรับส่งผู้ป่วย covid ที่จะต้องปฏิบัติตามอย่าง เข้มงวด  มีดังต่อไปนี้ 
1. มีมาตราการเว้นระยะห่างของพนักงานขับรถและ ผู้โดยสาร โดยการแยกห้องโดยสาร กับ ห้องของพนักงานขับรถออกจากกัน 
2. พนักงานขับรถและผู้โดยสารจะต้อง มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3. งดการพูดคุย การในระหว่างการเดินทาง (สำหรับPococar  จะมีระบบ Income ที่สามารถให้ผู้โดยสารและพนักงานติดต่อกันได้ในระยะไกล )
4. มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน สำหรับแท็กซี่โควิด และ ไม่เกิน 6 คน สำหรับรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด Pococar
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณอื่นๆของตัวรถ
6. ชำระเงิน ค่าบริการผ่านช่องทาง Internet Banking เท่านั้น 
7. มีระบบพ่นฆ่าเชื้อ หรือ อบโอโซนรถยนต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ภายในรถ
คุณสมบัติของรถรับส่งผู้ป่วยโควิด ที่ควรมี
คุณสมบัติของรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในขณะการเดินทาง หรือไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเดินทางไกลๆ
- มีระบบแอร์แยกระหว่าง ผู้โดยสารและพนักงานขับรถ เพื่อให้ ผู้ป่วยสามารถปรับระดับความเย็นได้เองตามความต้องการ
- มีระบบ Intercom ที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับคนขับรถได้ในระยะไกล 
- มีระบบ Infotainment แบบ Wireless เชื่อมแบบ touchless เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ได้โดยที่ปู้ป่วยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ
- มีระบบอบโอโซนรถ โดยอัตโนมัติ เป็นการฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร ที่มีประสิทธิภาพถึง 99 %
- มีระบบ Touch Less เปิดประตูอัตโนมัติ แบบไม่ต้องสัมผัส
- มีระบบ กล้อง CCTV ที่บันทึก ภาพและเสียงในขณะการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อให้สามารถเช็คตำแหน่งของผู้ป่วยได้ แบบเรียลไทม์
- มีการติดตั้งระบบไซเรน(เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน) 
- มีวิทยุสื่อสาร ไว้เพื่อให้ผู้ป่วย และ บุคคลภายนอก ได้สื่อสารกันแบบเว้นระยะห่าง
คนขับรถส่งผู้ป่วยโควิด ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
1. พนักงานขับรถจะต้องมีใบขับขี่ ประเภทรถสาธารณะ
2. พนักงานขับรถจะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม แล้วเท่านั้น
3. พนักงานขับรถจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
4. พนักงานขับรถจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อแบบ APK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
5. พนักงานขับรถจะต้องเป็นผู้ชำนาญเส้นทาง
6. พนักงานขับรถจะต้องให้บริการอย่างมืออาชีพ
ใครบ้างที่ไม่เหมาะกับการใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ 2-3 ที่แสดงอาการมาก มีอาการหนัก ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำให้ใช้บริการรถรับส่งจากโรงพยาบาล เนื่องจากมีถังออกซิเจน อุปกรณ์กู้ชีพ และ เจ้าหน้าที่ ไว้คอยช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้ป่วยที่จะใช้บริการรถรับ-ส่งโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไร
สำหรับผู้ป่วย covid 19 ที่ต้องการเดินทางด้วย การใช้บริการรถรับส่งโควิค จะต้องเตรียมตัวดังนี้
- เตรียมชุดตรวจ ATK ที่เป็นบวก นำไปให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการรักษา 
- เตรียมยารักษาโรคประจำตัว ที่ต้องทานทุกวันไปด้วย (ในกรณีที่มีโรคประจำตัว)
- เตรียมเอกสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารการแพ้ยาจากโรงพยาบาล  
- เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่กักตัว)
- เตรียมยาลดไข้ แก้ไอ ไว้สำหรับกรณีมีอาการในขณะเดินทาง
การพ่นฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดรถรับส่งโควิดหลังให้บริการ
สำหรับ PocoCar เรามีระบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และการอบโอโซนรถอัตโนมัติ  ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึง 99 % ด้วยฤทธิ์ของการทำลายเชื้อโรค ที่สูงมากกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่าและ เพื่อมั่นใจว่าเชื้อโรคถูกทำลายได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ฟุ้งกระจายในอากาศ 
รถรับส่งผู้ป่วยโควิด ราคาแพงไหม?
รถรับส่งผู้ป่วยโควิด มีทั้งแบบเสียค่าบริการเองในราคาที่ย่อมเยา เริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อเที่ยวบริการ และ แบบให้บริการฟรี (ขึ้นอยู่กับว่าการเดินทางนั้นเป็นความช่วยเหลือจากโครงการใด)
สรุป
สำหรับคนไข้ที่ต้องการเดินทาง ไปยังโรงพยาบาล หรือ สถานที่กักตัวอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอรถพยาบาลมารับ (เพื่อเป็นการลดภาระ ของรถพยาบาลที่มีจำนวนจำกัด ให้สามารถไปรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้เร็วขึ้น) สามารถติดต่อขอใช้บริการกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

เมื่อก่อนอาจจะเห็นได้ว่า การรับส่งผู้ป่วย covid จำเป็นจะต้องรอรถพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันการรับส่งผู้ป่วย covid สามารถทำได้หลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่โควิด รถบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด ที่จะทำให้การเดินทางของผู้ป่วย ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงแค่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยต่างๆ อย่างละเอียด ในหัวข้อดังต่อไปนี้

ทำความรู้จัก รถรับส่งผู้ป่วยโควิด คืออะไร?

รถรับส่งผู้ป่วยโควิด คือรถสาธารณะที่ถูกนำมาให้บริการรับส่งผู้ป่วย ที่จัดตั้งขึ้นจากหน่วยงานรัฐ เอกชนหรือจิตอาสา เพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วย covid โดยเฉพาะ ที่อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแท็กซี่ หรือรถรับส่งผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆนี้ จะทำให้การเดินทางของผู้ป่วยโควิด เป็นไปได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น

บริการรถรับส่งผู้ป่วยโควิด เหมาะกับใครบ้าง?

ก่อนเข้ารับบริการผู้ป่วยจะต้องผ่านการประเมินก่อนว่าเหมาะสมสำหรับการให้บริการหรือไม่โดยผู้ป่วย covid ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการจะมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือ ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่แสดงอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีผื่นแดง เท่านั้น
 • เป็นผู้ป่วยโควิดที่ ไม่มีโรคประจำตัวอื่น ร่วมด้วย 
 • เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปยังสถานที่กักตัว
 • เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องการเดินทาง ไปโรงพยาบาล
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางไม่เกิน 6 คน

รถรับส่งผู้ป่วยโควิด มีกี่แบบ ต่างกันอย่างไร?

รถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด แบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลักๆ ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามความเหมาะสมดังนี้

1. รถแท็กซี่โควิด

เป็นรถแท็กซี่ที่ดัดแปลงขึ้นมาให้มี ฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และลดการสัมผัสโดยตรง ซึ่งสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ซึ่งค่าบริการจะขึ้นอยู่กับมิเตอร์เหมือนแท็กซี่ทั่วไป เหมาะสำหรับการรับส่งผู้ป่วยโควิดในระยะเริ่มต้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบรถชนิดอื่นนอกจากแท็กซี่เขียวเหลืองก็ได้เช่นกัน

2. รถรับส่งปลอดเชื้อโรค PocoCar

เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิคโดยเฉพาะ โดยมีการแยกชัดเจนระหว่างห้องผู้โดยสาร กับโซนของพนักงานขับรถและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งการให้บริการนี้ เหมาะกับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้อย ที่ต้องการเดินทางไปรับการรักษาหรือ ไปยังสถานที่กักตัว ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด ซึ่งบริการรถรับส่งผู้ป่วยโควิด ของ PocoCar ก็จัดว่าเป็นแท็กซี่โควิดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกัน

3.  รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโควิด หรือ Ambulance

เป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินที่ ภายในรถจะมีถังออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ผู้ป่วยวิกฤต ตั้งแต่ ระดับที่ 2 - 3 เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และ มีโอกาสในการแพร่เชื้อได้สูงกว่าผู้ป่วยระดับแรก

รถรับส่งผู้ป่วยโควิด ควรมีมาตรการความปลอดภัยอย่างไรบ้าง?

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของรถรับส่งผู้ป่วย covid ที่จะต้องปฏิบัติตามอย่าง เข้มงวด  มีดังต่อไปนี้ มาตรการความปลอดภัยในบางข้ออาจจะไม่มีในรถบางประเภท 

 • มีมาตราการเว้นระยะห่างของพนักงานขับรถและ ผู้โดยสาร โดยการแยกห้องโดยสาร กับ ห้องของพนักงานขับรถออกจากกัน 
 • พนักงานขับรถและผู้โดยสารจะต้อง มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • งดการพูดคุย การในระหว่างการเดินทาง (สำหรับ Pococar  จะมีระบบ Income ที่สามารถให้ผู้โดยสารและพนักงานติดต่อกันได้ในระยะไกล )
 • มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน สำหรับแท็กซี่โควิด และ ไม่เกิน 6 คน สำหรับรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด Pococar
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณอื่นๆของตัวรถ
 • ชำระเงิน ค่าบริการผ่านช่องทาง Internet Banking เท่านั้น 
 • มีระบบพ่นฆ่าเชื้อ หรือ อบโอโซนรถยนต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ภายในรถ

คุณสมบัติของรถรับส่งผู้ป่วยโควิด ที่ควรมี

คุณสมบัติของรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในขณะการเดินทาง หรือไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเดินทางไกลๆ ซึ่งคุณสมบัติบางอย่างที่ได้ยกตัวอย่างนี้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริกาและรูปแบบของรถรับส่งผู้ป่วยแต่ละประเภท

 • มีระบบแอร์แยกระหว่าง ผู้โดยสารและพนักงานขับรถ เพื่อให้ ผู้ป่วยสามารถปรับระดับความเย็นได้เองตามความต้องการ
 • มีระบบ Intercom ที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับคนขับรถได้ในระยะไกล 
 • มีระบบ Infotainment แบบ Wireless เชื่อมแบบ touchless เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ได้โดยที่ปู้ป่วยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ
 • มีระบบอบโอโซนรถ โดยอัตโนมัติ เป็นการฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร ที่มีประสิทธิภาพถึง 99 %
 • มีระบบ Touch Less เปิดประตูอัตโนมัติ แบบไม่ต้องสัมผัส
 • มีระบบ กล้อง CCTV ที่บันทึก ภาพและเสียงในขณะการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อให้สามารถเช็คตำแหน่งของผู้ป่วยได้ แบบเรียลไทม์
 • มีการติดตั้งระบบไซเรน(เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน) 
 • มีวิทยุสื่อสาร ไว้เพื่อให้ผู้ป่วย และ บุคคลภายนอก ได้สื่อสารกันแบบเว้นระยะห่าง

คนขับรถส่งผู้ป่วยโควิด ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 • พนักงานขับรถจะต้องมีใบขับขี่ ประเภทรถสาธารณะ
 • พนักงานขับรถจะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม แล้วเท่านั้น
 • พนักงานขับรถจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
 • พนักงานขับรถจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อแบบ APK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • พนักงานขับรถจะต้องเป็นผู้ชำนาญเส้นทาง
 • พนักงานขับรถจะต้องให้บริการอย่างมืออาชีพ

ใครบ้างที่ไม่เหมาะกับการใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด

ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ 2-3 ที่แสดงอาการมาก มีอาการหนัก ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำให้ใช้บริการรถรับส่งจากโรงพยาบาล เนื่องจากมีถังออกซิเจน อุปกรณ์กู้ชีพ และ เจ้าหน้าที่ ไว้คอยช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการเดินทาง

สำหรับผู้ป่วยที่จะใช้บริการรถรับ-ส่งโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สำหรับผู้ป่วย covid 19 ที่ต้องการเดินทางด้วย การใช้บริการรถรับส่งโควิค จะต้องเตรียมตัวดังนี้

 • เตรียมชุดตรวจ ATK ที่เป็นบวก นำไปให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการรักษา 
 • เตรียมยารักษาโรคประจำตัว ที่ต้องทานทุกวันไปด้วย (ในกรณีที่มีโรคประจำตัว)
 • เตรียมเอกสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารการแพ้ยาจากโรงพยาบาล  
 • เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่กักตัว)
 • เตรียมยาลดไข้ แก้ไอ ไว้สำหรับกรณีมีอาการในขณะเดินทาง

การพ่นฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดรถรับส่งโควิดหลังให้บริการ

การทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อหลังให้บริการอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ให้บริการ เช่น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เช็ดตามจุดที่เกิดการสัมผัสบ่อย สำหรับ PocoCar จะมีระบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และการอบโอโซนรถอัตโนมัติ  ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้สูงถึง 99 % ด้วยฤทธิ์ของการทำลายเชื้อโรค ที่สูงมากกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่าและ เพื่อมั่นใจว่าเชื้อโรคถูกทำลายได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ฟุ้งกระจายในอากาศ ซึ่งก็ถือว่าช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้โดยสารได้เดินทางอย่างปลอดภัย 

เรียกรถรับส่งผู้ป่วยโควิด มีค่าใช้จ่ายไหม?

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้บริการรถรับส่งผู้ป่วยโควิดจะมีทั้งในรูปแบบ อาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือฟรีหรืออยู่ในรูปแบบที่มีค่าบริการเช่น รถแท็กซี่ที่เก็บค่าโดยสารตามมิเตอร์ หรือรถพยาบาลที่อาจจะมีทั้งรับส่งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย และสุดท้ายคือบริการของทางฝั่งเอกชนซึ่งอาจจะเก็บเป็นเที่ยววิ่งหรือเหมาจ่าย แต่อย่างไรก็ตามการเรียกใช้รถรัับส่งโควิดนั้นถ้าคุณมีความเสี่ยงสูงหรือทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรที่จะติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อส่งเรื่องให้กับทาง สปสช.

เบอร์โทรเรียกรถรับส่งผู้ป่วยโควิด ช่องทางต่างๆ

รูปจาก : https://news.trueid.net/detail/2pBVgNxlMdGp

1. โรงพยาบาลราชวิถี

สำหรับรับส่งผู้ป่วยโควิด ไม่มีค่าใช้จ่าย ขั้นตอนคือต้องประสานผ่านทางโรงพยาบาลที่ตนรับการรักษาอยู่เพื่อขอเข้ารับการรักษา แบบฟอร์ม https://forms.gle/uu6sqEPFPjiyQqtm6 (แจ้งล่วงหน้า 1 วันอย่างน้อย)

2.  รถรับส่งผู้ป่วย ศูนย์เอราวัณ

ติดต่อสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ในเวลา 08.00-16.00น

รูปจาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/55209-อาสาแท็กซี่%20รับ-ส่งผู้ป่วย%20สู้ภัย%20COVID-19.html

3. อาสา Taxi ปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด

สำหรับช่องทางนี้จะเป็นการเรียกใช้แท็กซี่ที่ติดตั้งฉากกั้นและเข้ามาตรการป้องกันโควิด-19 มีการคิดค่าบริการตามจริงจากมิเตอร์แท็กซี่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 061 868 5246

รูปจาก : https://pococar.co/taxi-covid/

4. รถรับส่งผู้ป่วยโควิด PocoCar

เป็นบริการรถรับส่งจากทางภาคเอกชน ที่ติดตั้งห้องโดยสารแบบแยกห้องกับคนขับรถ สามารถติดต่อจองรถได้ที่สายด่วนเบอร์โทรติดต่อ 02 537 8882 หรือเว็บไซต์

สรุป

สำหรับคนไข้ที่ต้องการเดินทาง ไปยังโรงพยาบาล หรือ สถานที่กักตัว สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของตัวเองและเรียกใช้รถรับส่งผู้ป่วยโควิด แต่ละแบบให้เหมาะกับเราด้วย ก็จะช่วยให้เราหารถและเข้าถึงการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากช่องทางการใช้รถสาธารณะได้ด้วย

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก