20
Oct
2021
อบรมโฟล์คลิฟท์เพื่อให้พนักงานสามารถขับขี่รถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย Categories : การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

หากพูดถึงโฟล์คลิฟท์เรามักจะได้ยินอยู่เสมอในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นต้องนำเครื่องจักรประเภทนี้เข้ามาใช้งานซึ่งโฟล์คลิฟท์มีหลากหลายประเภททั้งแบบ โฟล์คลิฟท์น้ำมัน โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า โฟล์คลิฟท์แบบแก๊ส ซึ่งรวมกันเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่นิยมเอามาใช้ตามคลังสินค้า ตามสโตร์เก็บของเพื่อยกเคลื่อนย้ายสิ่งของสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกเป็นอย่างมาก

อันตรายจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์นั้นบ่อยครั้งเรามักได้ยินการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขับรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุขั้นนั้นมีหลายส่วนเช่น เกิดจากความประมาทของตัวผู้ปฏิบัติงาน เกิดจากวิธีการขับรถโฟล์คลิฟท์ไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากโฟล์คลิฟท์ไม่ได้มีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจัดอบรมโฟล์คลิฟท์ให้กับพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถยกประเภทต่างๆถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องรวมไปถึงการบำรุงรักษารถยกที่ตนเองขับให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนเริ่มทำงานซึ่งหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์พนักงานจะได้เรียนดังนี้

1. มาตรฐานและข้อกฎหมายในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและรถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท
3. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ในการขับรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง
4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟท์
5. การตรวจรถโฟล์คลิฟท์ก่อนเริ่มทำงาน 
6. สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
8. การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน
9. การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย
10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน
11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม
12. อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ
13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์
14. การบำรุงรักษารถยก เป็นต้น 

หากใครที่สนใจต้องการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์การสามารถหาข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ตเพราะเรื่องนี้เราต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างที่ขับรถโฟล์คลิฟท์นั้นเกิดอันตรายตามกฎหมาย พรบ.ความปลอดภัย 2554 

อบรมโฟล์คลิฟท์, อบรมรถยก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก