4
Oct
2021
อบรม คปอ เพื่ออะไรมีความจำเป็นแค่ไหนคปอ คืออะไร Categories : การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

สำหรับคนที่สงสัยว่าคปอ คือใครวันนี้จะได้รู้คำตอบอย่างแน่นอนและการอบรม คปอ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวินามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบการใดก็ตามที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คปอ นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกค้าตามสัดส่วนที่เท่ากันจำนวน คปอ ที่จะต้องมีในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100-499 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 7 คน สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 11 คน 

การได้มาซึ่ง คปอ. นั้น ขั้นตอนในการสรรหา คือ จัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้มีตัวแทนลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพนักงานทุกคน หลังจากที่ได้เลือกตั้ง และได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้ว ฝ่ายบุคคลหรือ HR จะต้องส่งกลุ่มคนเหล่านี้ไปเข้ารับการอบตามหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการอบรม คปอ ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร อบรมได้ที่ไหน เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่การทำงานของ คปอ. กันก่อนดีกว่า

หน้าที่การทำงานของ คปอ. โดยหลักๆ มีดังนี้ สำรวจการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเดือดร้อนรำคาญใจอันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ วางระบบการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตาม ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

อยากเข้าร่วมการอบรม คปอ ออนไลน์ หรือ จป. ออนไลน์ ติดตามข่าวสารให้ดีๆ มีทั้งการจัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือส่วนลดต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ Jorporonline.com สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์ด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ดีๆ ที่เราอยากแนะนำ เพราะคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณ

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก