4
Jun
2020
เทคนิคการติดตั้งพื้นไม้แบบต่างๆ Categories : พื้นไม้
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เพียงแค่มีไม้บนพื้นวางไว้ด้วยกันและมีพื้นหรือไม่…ไม่ต้องพิจารณาวิธีการวาง
คุณมีอะไรอยู่ใต้พื้นและคุณมีบ้านหรืออพาร์ตเมนต์
โดยทั่วไปมี 3 วิธีในการติดตั้งพื้นไม้:
1. ลอยตัว
2. ติดตั้งด้วยนอตหรือตะปูลม
3. ติดตั้งด้วยกาว
ให้เราดูทั้งสามกลุ่มและแนะนำให้คุณใช้เมื่อไรและแน่นอนเมื่อคุณไม่สามารถใช้งานได้
1. การติดตั้งพื้นไม้แบบลอย
การติดตั้งแบบลอยตัวหมายถึงการวางพื้นไม้บนฉนวนชนิดใดก็ได้
การใช้งานส่วนใหญ่เป็นโฟม 2 หรือ 3 มม.
โฟมและพื้นลอยไปด้วยกันและไม่ยึดติดด้วยกาวหรือเล็บ
โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการติดตั้งพื้นคนส่วนใหญ่เลือกสิ่งนี้เพราะมันราคาถู
กกว่า แต่แน่นอนว่าไม่ใช่วิธีการติดตั้งที่ดีที่สุดเสมอไป
20 ปีที่แล้วมีเพียงไม้เนื้อแข็งธรรมดาเท่านั้น
ลามิเนตเข้ามาในขณะที่พื้นเอ็นจีเนียและพื้นพีวีซีที่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาด
ลามิเนตในเวลานั้นกำลังลอยอยู่บนโฟมด้วยกาว ดี3 ในลิ้นและร่อง
ในเวลานั้นแทบจะไม่มีใครติดตั้งไม้เนื้อแข็งที่ลอยได้เนื่องจากไม้จริงใช้งานได้ค่อนข้าง
มากดังนั้นหนึ่งคนจึงตะปูลงหรือกาว / ตะปู
พื้นลอยกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากพื้นไม้ที่แข็งซึ่งใช้พื้นที่น้อยลงและมีการออกแ
บบทางวิศวกรรมเนื่องจากพื้นเหล่านี้ทำงานน้อยลงและมีความเสถียรมากกว่า
แต่…..
เมื่อเรามีพื้นไม้ที่ระบายอากาศได้ดีกว่าผู้ติดตั้งที่ต้องการติดตั้งบอร์ดเหล่านี้ยิงคนตาบอด
ด้วยปืนลมบนลิ้น ร่องของไม้กระดานเลื่อนไปและไม่มีใครเห็นเล็บ
การติดตั้งแบบนี้สำหรับพื้นไม้นั้นดีกว่าการลอยเนื่องจากบอร์ดแต่ละตัวมีการติดตั้งในข
ณะที่พื้นแบบลอยตัวนั้นมีอิทธิพลมากกว่าการตอกตะปูลง
 ดังนั้นเราอยู่ที่นี่ ชั้นลอยทำเนื่องจากมันมีราคาไม่แพงและรวดเร็วกว่าในการติดตั้ง
ในบางกรณีเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่ทำได้ ใน
อพาร์ทเมนต์คุณไม่สามารถติดต่อกับใต้พื้นได้เพราะคนที่อยู่ภายใต้คุณจะได้ยินเสียงมา
กกว่านี้ ดังนั้นในอพาร์ทเมนท์จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีพื้นไม้พร้อมหลักการลอยตัว
2. การติดตั้งด้วยนอตหรือตะปูลม
พวกเขาด้วยปืนลมบนลิ้น ร่องของไม้กระดานเลื่อนไปและไม่มีใครเห็นเล็บ
นั่นคือหลักการของการตอกตะปูในขณะที่ในสมัยก่อนมีเพียงแค่ตอกตะปูรางหน้าไม้กระ
ดาน… ... วันนี้เราทำสิ่งนี้แตกต่างไปตามที่เราหวังว่ามันจะดูดี
หากมีพื้นไม้หรือสร้างพื้นไม้โดยใช้สมาร์ทบอร์ด (ผสมไม้กับซีเมนต์)
หรือใช้ไม้อัดหรือบอร์ดอนุภาคหนึ่งสามารถ bling ยิงพื้นไม้ของพวกเขาในเรื่องนี้
มันเป็นวิธีที่ดีในการติดตั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการรับช่องว่างขนาดเ
ล็กด้วยลิ้นและร่องปกติ เมื่อใช้ระบบการคลิกช่องว่างเหล่านี้แทบจะไม่อยู่ที่นั่น
แต่ระบบการคลิกอาจแตกหักได้
และในอนาคตจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่หรือไม่? ...
เอากระดานออกเลื่อนตะปูออกหรือตัดมันออกเปลี่ยนกระดานแล้วเอามันกลับมาตอกตะปู
ลงพื้นดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมัน .
ผลข้างเคียงคือการตอกตะปูต้องการพื้นเพิ่มและยังต้องการโฟมระหว่างพื้นกับพื้นเพื่อใ
ห้มีราคาแพง
3. การติดตั้งด้วยกาว
กาวลงโดยตรงบนซีเมนต์หรือกาวลงบนกระดานสมาร์ท
บนซีเมนต์มีความเสี่ยงหากพื้นใต้พื้นเป็นซีเมนต์หลวมหรือไม่แห้งหรือไม่สมดุลพื้นไม้จะ
พบปัญหา
เวลาส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบดั้งเดิมใช้บอร์ดระหว่างซีเมนต์และพื้นไม้และติดตั้งกาวและ
ตอกตะปูไม้ติดกาวเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง
มันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและการเดินบนมันให้ความรู้สึกมั่นคงมั่นคงไร้การเคลื่อนไหว
ใด ๆ
แต่…..
เราจะซ่อมแซมกระดานที่เสียหายได้อย่างไร….
ใช่มีปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีจนกว่าเราจะนำบอร์ดออกมาซึ่งไม่ง่ายเลย
หวังว่าคุณจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการติดตั้งพื้นของคุณทางเลือกระหว่างผลดีและผลข้างเ
คียง

เพียงแค่มีไม้บนพื้นวางไว้ด้วยกันและมีพื้นหรือไม่…ไม่ต้องพิจารณาวิธีการวาง

คุณมีอะไรอยู่ใต้พื้นและคุณมีบ้านหรืออพาร์ตเมนต์

โดยทั่วไปมี 3 วิธีในการติดตั้งพื้นไม้:

1. ลอยตัว

2. ติดตั้งด้วยนอตหรือตะปูลม

3. ติดตั้งด้วยกาว

ให้เราดูทั้งสามกลุ่มและแนะนำให้คุณใช้เมื่อไรและแน่นอนเมื่อคุณไม่สามารถใช้งานได้

1. การติดตั้งพื้นไม้แบบลอย

การติดตั้งแบบลอยตัวหมายถึงการวางพื้นไม้บนฉนวนชนิดใดก็ได้

การใช้งานส่วนใหญ่เป็นโฟม 2 หรือ 3 มม.

โฟมและพื้นลอยไปด้วยกันและไม่ยึดติดด้วยกาวหรือเล็บ

โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการติดตั้งพื้นคนส่วนใหญ่เลือกสิ่งนี้เพราะมันราคาถู

กกว่า แต่แน่นอนว่าไม่ใช่วิธีการติดตั้งที่ดีที่สุดเสมอไป

20 ปีที่แล้วมีเพียงไม้เนื้อแข็งธรรมดาเท่านั้น

ลามิเนตเข้ามาในขณะที่พื้นเอ็นจีเนียและพื้นพีวีซีที่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาด

ลามิเนตในเวลานั้นกำลังลอยอยู่บนโฟมด้วยกาว ดี3 ในลิ้นและร่อง

ในเวลานั้นแทบจะไม่มีใครติดตั้งไม้เนื้อแข็งที่ลอยได้เนื่องจากไม้จริงใช้งานได้ค่อนข้าง

มากดังนั้นหนึ่งคนจึงตะปูลงหรือกาว / ตะปู

พื้นลอยกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากพื้นไม้ที่แข็งซึ่งใช้พื้นที่น้อยลงและมีการออกแ

บบทางวิศวกรรมเนื่องจากพื้นเหล่านี้ทำงานน้อยลงและมีความเสถียรมากกว่า

แต่…..

 

เมื่อเรามีพื้นไม้ที่ระบายอากาศได้ดีกว่าผู้ติดตั้งที่ต้องการติดตั้งบอร์ดเหล่านี้ยิงคนตาบอด

ด้วยปืนลมบนลิ้น ร่องของไม้กระดานเลื่อนไปและไม่มีใครเห็นเล็บ

การติดตั้งแบบนี้สำหรับพื้นไม้นั้นดีกว่าการลอยเนื่องจากบอร์ดแต่ละตัวมีการติดตั้งในข

ณะที่พื้นแบบลอยตัวนั้นมีอิทธิพลมากกว่าการตอกตะปูลง

 ดังนั้นเราอยู่ที่นี่ ชั้นลอยทำเนื่องจากมันมีราคาไม่แพงและรวดเร็วกว่าในการติดตั้ง

ในบางกรณีเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่ทำได้ ใน

อพาร์ทเมนต์คุณไม่สามารถติดต่อกับใต้พื้นได้เพราะคนที่อยู่ภายใต้คุณจะได้ยินเสียงมา

กกว่านี้ ดังนั้นในอพาร์ทเมนท์จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีพื้นไม้พร้อมหลักการลอยตัว

2. การติดตั้งด้วยนอตหรือตะปูลม

พวกเขาด้วยปืนลมบนลิ้น ร่องของไม้กระดานเลื่อนไปและไม่มีใครเห็นเล็บ

นั่นคือหลักการของการตอกตะปูในขณะที่ในสมัยก่อนมีเพียงแค่ตอกตะปูรางหน้าไม้กระ

ดาน… ... วันนี้เราทำสิ่งนี้แตกต่างไปตามที่เราหวังว่ามันจะดูดี

หากมีพื้นไม้หรือสร้างพื้นไม้โดยใช้สมาร์ทบอร์ด (ผสมไม้กับซีเมนต์)

หรือใช้ไม้อัดหรือบอร์ดอนุภาคหนึ่งสามารถ bling ยิงพื้นไม้ของพวกเขาในเรื่องนี้

มันเป็นวิธีที่ดีในการติดตั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการรับช่องว่างขนาดเ

ล็กด้วยลิ้นและร่องปกติ เมื่อใช้ระบบการคลิกช่องว่างเหล่านี้แทบจะไม่อยู่ที่นั่น

แต่ระบบการคลิกอาจแตกหักได้

และในอนาคตจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่หรือไม่? ...

เอากระดานออกเลื่อนตะปูออกหรือตัดมันออกเปลี่ยนกระดานแล้วเอามันกลับมาตอกตะปู

ลงพื้นดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมัน .

ผลข้างเคียงคือการตอกตะปูต้องการพื้นเพิ่มและยังต้องการโฟมระหว่างพื้นกับพื้นเพื่อใ

ห้มีราคาแพง

3. การติดตั้งด้วยกาว

กาวลงโดยตรงบนซีเมนต์หรือกาวลงบนกระดานสมาร์ท

บนซีเมนต์มีความเสี่ยงหากพื้นใต้พื้นเป็นซีเมนต์หลวมหรือไม่แห้งหรือไม่สมดุลพื้นไม้จะ

พบปัญหา

เวลาส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบดั้งเดิมใช้บอร์ดระหว่างซีเมนต์และพื้นไม้และติดตั้งกาวและ

ตอกตะปูไม้ติดกาวเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง

 

มันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและการเดินบนมันให้ความรู้สึกมั่นคงมั่นคงไร้การเคลื่อนไหว

ใด ๆ

แต่…..

เราจะซ่อมแซมกระดานที่เสียหายได้อย่างไร….

ใช่มีปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีจนกว่าเราจะนำบอร์ดออกมาซึ่งไม่ง่ายเลย

หวังว่าคุณจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการติดตั้งพื้นของคุณทางเลือกระหว่างผลดีและผลข้างเ

คียงพื้นไม้

 

พื้นไม้
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก