12
Mar
2020
ผลงานการออกแบบโลโก้สไตล์ญี่ปุ่น Categories : ออกแบบโลโก้
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 
เป็นอีกหนึ่งผลงานจากการออกแบบโลโก้ของทีมงาน LogoBigbang ที่ครั้งนี้เป็นโลโก้สไตล์ญี่ปุ่น โดยทางทีมงานได้พยายามหาความผสมผสานระหว่างความเป็นไทย กับสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานของเราต้องค้นหาข้อมูลเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะทําการออกแบบ ได้มีการปรึกษากันภายในทีมงานจากนักออกแบบโลโก้ของเราถึง 3 คน เพื่อให้เข้าใจในสไตล์ที่เราไม่ถนัด

เมื่อได้ข้อสรุปของแนวคิดในโลโก้นี้ออกมาในทางเดียวกันคือ

1. ในส่วนของความเป็นไทยควรที่จะหาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โดยทีมงานได้เลือกใช้ดอกมะลิ ซึ่งตรงกับชื่อแบรนด์ที่จะสามารถนำมาถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็นไทยได้อย่างดี ซึ่งดอกมะลินี้ ชาวญี่ปุ่นเองก็เป็นที่ทราบกันดีว่า มิลิเมืองไทยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราจึงได้เลือกที่จะวาดดอกมะลิที่ให้ความรู้สึกเบา และผ่อนคลายตามโลโก้ที่แสดงอยู่ด้านบน

2. สำหรับสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่น นั้นคือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ทีมงานได้เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลือกใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นสามารถอ่านได้ง่าย โดยภายในโลโก้นี้จะมีชื่อร้านจัสมินณ์อยู่ครบทั้ง 3 ภาษา ทั้งไทย, ญี่ปุ่น และอังกฤษ

3. เพื่อให้ชื่อร้านโดดเด่น นักออกแบบโลโก้ของเราจึงได้สร้างกรอบของโลโก้บน และล่างเป็นลายเส้นที่มีความอ่อนช้อย งดงาม สร้างความโดดเด่นให้กับชื่อร้าน "JASMINE" ได้เป็นอย่างดี และทำการปรับเฉดสีให้เป็นสีทองอ่อน แบบเจื่อนๆ ซึ่งเป็นสีที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย และบางเบาให้กับโลโก้

โดยสรุป
โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโลโก้สไตล์ญี่ปุ่น ที่ทางทีมงานศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์ญี่ปุ่น มองหาโลโก้ของประเทศญี่ปุ่นมีสไตล์อย่างไร แล้วนำมาประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดที่ได้สรุปกันออกมา

ยังมีผลงานโลโก้ที่ทางทีมงาน LogoBigbang ได้ออกแบบอยู่อีกหลายชิ้นงานสามารถติดตามผลงานใหม่ของเราได้ที่หมวดหมู่ "ผลงานออกแบบโลโก้" ของ Blog เราได้จะมีอัพเดทใหม่อยู่เรื่อย

--------------------------------------------------------------

ดังที่ทราบกันดีว่าความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโลโก้ เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ของแต่ละบุคคล ที่ใช้แก้ปัญหาในการออกแบบนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลนั้น และความสามารถการรับรู้ต่อสิ่งที่มองเห็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตอบสนองทางอารมณ์ รวมถึงความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสรุปการเป็นแนวคิดเพียงอันเดียว อย่างไรก็ดีแม้ว่าการคิดวิเคราะห์หรือความรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นตัวตัดสินก็คือความสามารถของนักออกแบบ และลักษณะของปัญหานั้น

ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด เนื่องจากเกี่ยวพันกับระดับที่มีการตระหนักรู้ ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะตอนนี้จะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด ในความเป็นจริง และข้อมูลนั้นจะทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปสุดท้ายได้ก็ตาม นักออกแบบโลโก้ที่มีประสบการณ์ จะรู้ว่าคนควรเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาผนวกกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสรรค์แบรนด์ออกมา การวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาจึงมีบางครั้ง ที่นักออกแบบโลโก้จำเป็นต้องสรุปแนวทางในการออกแบบแบรนด์ ให้ได้แม้มีข้อมูลที่จำกัด โดยอาศัยประสบการณ์ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต อย่างไรก็ดีนักออกแบบโลโก้สามารถสร้างแนวทางการออกแบบแบรนด์ โดยใช้การวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวได้ แต่แนวทางที่น่าสนใจ มักจากการวิเคราะห์ให้ลึกลงไป ซึ่งจะนำไปสู่มุมมองที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใคร

ออกแบบโลโก้,โลโก้,LogoBigbang,ข่าวสร้างสุข
หน้าหลักบล็อก