Editor's talk

WebsiteBigbang รวบรวมผลงานการออกแบบจัดทําเว็บไซต์ รวมถึงการทําโฆษณา Google ไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษา

Editor's talk ก่อนหน้า
9
Mar
2020
รับทําเว็บไซต์ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ Categories : รับทําเว็บไซต์
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

รับทําเว็บไซต์ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ

ผลงานการทําเว็บไซต์ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เป็นเว็บไซต์แบบหน้าเดียว โดยภายใน 1 หน้านั้นจะมีเนื้อหาข้อความ รูปภาพประกอบรายละเอียดเพื่ออธิบายถึง การให้บริการเช่ารถตู้ เป็นการเรียงร้อยเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความสนุกเมื่อได้ออกเดินทางกับคนขับที่มีความใจเย็น อารมณ์ดี สุภาพ เป็นกันเอง โดยทั้งหมดนี้จะแสดงให้ผู้สนใจเข้ามาที่เว็บไซต์ ได้รับรู้ถึงจุดเด่นในการให้บริการรถตู้กับเว็บไซต์ npvans.com นี้ได้

โดยรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์จะเป็นการใช้โทนสีเข้ม โดยนักออกแบบเว็บไซต์ของทีมงาน WebsiteBigbang ได้เลือกสีเข้มเนื่องจากมีความต้องการให้ ผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์แต่ละคน มุ่งความสนใจไปที่ รูปภาพ และข้อความที่นำเสนอ และเลือกใช้สี Background ด้านหลังเป็นสีเข้มนี้เอง เป็นส่วนสำคัญช่วยให้รูปภาพที่นำมาใช้ดูโดดเด่น เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับพื้นหลังที่เป็นสีขาว

เพื่อต้องการให้ตัวอารมณ์ของเว็บไซต์มีความสนุก ผ่อนคลาย และพร้อมออกเดินทาง ตัดสินใจเช่ารถตู้พร้อมคนขับ พากันไปออกทริปที่น่าสนุก ทีมงาน WebsiteBigbang ได้เลือกใช้รูปภาพที่สื่อถึงความสนุก ที่จะได้รับกับการเดินทางในครั้งนี้

จากประสบการณ์ด้านการรับทําเว็บให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ จึงมีความเข้าใจที่จะสื่อสารอารมณ์ของเว็บไซต์แบบไหน ให้ผุ้สนใจได้เข้าใจ และเกิดความสนใจในการใช้บริการ เพื่อนำมาให้เกิดรายได้กับตัวเจ้าของเว็บไซต์เอง


ผลงานเว็บไซต์:
http://www.npvans.com

ทีมงานจัดทำเว็บไซต์
https://www.bigbang.co.th/Web-Design

รับทําเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์
หน้าหลักบล็อก