26
May
2020
การจัดการวงจรโครงการ - คู่มือฉบับย่อ Categories : ของเทคโนโลยี
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

การจัดการวงจรโครงการ (Project Cycle Management) เป็นวิธีการจัดการโครงการที่เน้นความซับซ้อนของโครงการผ่านทุกระยะของโครงการในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นชอบเมื่อเริ่มมีอาการ

PCM ช่วยในการจัดโครงสร้างและการกำหนดเฟสของโครงการว่าเฟสเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรและวิธีการทำงานในเฟสเหล่านั้นอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนและตรวจสอบและสามารถใช้เมื่จัดการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน การจัดการวงจรโครงการมักใช้ในสหภาพยุโรป แต่สามารถใช้ในองค์กรที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการโครงการ

 การจัดการวงจรโครงการคืออะไร?

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นการจัดการวงจรโครงการเป็นวิธีการในการจัดการโครงการ จัดทำโครงสร้างกระบวนการ แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของโครงการ สิ่งนี้ช่วยในการแจ้งการตัดสินใจที่ดีที่สุด

สหภาพยุโรป (EU) ใช้การจัดการวงจรโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าจะให้เงินทุนแก่โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คณะกรรมาธิการยุโรปรับรองการจัดการวงจรโครงการในปี 1992 เป็นชุดหลักของเครื่องมือการออกแบบและการจัดการโครงการ

วงจรการดำเนินการจัดการภายในการจัดการวงจรโครงการแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอน:

 1. การเขียนโปรแกรม
 2. บัตรประจำตัว
 3. การกำหนด
 4. การดำเนินงาน
 5. การประเมินผลและตรวจสอบ

รอบนี้เน้นถึงเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งกำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนตัวเองมีความก้าวหน้า (แต่ละคนต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะย้ายไปที่ถัดไป) และโครงการใหม่จะได้รับแจ้งจากผลลัพธ์ของขั้นตอนสุดท้าย: การประเมินผลและการตรวจสอบ

การจัดการวงจรโครงการทำอะไร?

การจัดการวงจรโครงการช่วยให้โครงการต่างๆสามารถสนับสนุนเป้าหมายนโยบายขององค์กรที่ริเริ่มโครงการได้ ช่วยให้โครงการต่างๆมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบพร้อมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ / หรือลูกค้า

การจัดการวงจรโครงการยังช่วยให้โครงการของตัวเองเป็นไปได้ ผ่านการจัดการวงจรโครงการได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าโดยการตัดสินใจว่าพวกเขาสามารถทำได้จริงและคุ้มค่าก่อนที่จะดำเนินการเช่นเดียวกับการสังเกตว่าผลประโยชน์ของโครงการที่ยั่งยืน

เพื่อที่จะทำสิ่งนี้การจัดการวงจรโครงการต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้วิธีการกรอบตรรกะแลเครื่องมืออื่น ๆเพื่อสนับสนุนกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเอกสารในแต่ละขั้นตอนของโครงการ

Logical Framework Approach คืออะไร?

วิธีการเชิงตรรกะกรอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับการจัดการ มันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ใช้แทนประสบการณ์หรือการตัดสินอย่างมืออาชีพ คิดว่ามันเป็นคุณสมบัติเสริมเมื่อทำงานกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไปแล้ววิธีการเชิงตรรกะกรอบเป็นวิธีการในการออกแบบการตรวจสอบและประเมินผล มันใช้รูปแบบของตารางโครงการสี่โดยสี่กับแถวที่เป็นตัวแทนของประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินโครงการเช่นกิจกรรมผลผลิตเป้าหมายและเป้าหมาย

การจัดการวงจรโครงการเน้นการใช้วิธีการเชิงตรรกะในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุดผ่าการออกแบบโครงการพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

เอกสารในการจัดการวงจรโครงการ

ตามข้อกำหนดของโครงการ EU สำหรับเอกสาร (และการจัดการวงจรโครงการส่วนใหญ่เป็นกระบวนการในยุโรป) เอกสารหลักอย่างเป็นทางการที่สนับสนุนการจัดการวงจรโครงการประกอบด้วย:

 • นโยบายการพัฒนาเอกสารยุทธศาสตร์ประเทศและเอกสารแผนงานระดับประเทศ
 • Identification fiche ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าจุดสิ้นสุดของเอกสารการชดใช้ค่าเสียหาย
 • ข้อเสนอทางการเงินสำหรับหนึ่งหรือหลายโครงการ (โปรแกรม) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าโปรแกรมการกระทำ
 • ข้อตกลงทางการเงินและบทบัญญัติทางเทคนิคและการบริหารที่เกี่ยวข้องพร้อมเงื่อนไขการอ้างอิง
 • Common Relex Information System (CRIS) ซึ่งมีหน้าต่างรายงานการใช้งาน
 • รายงานการประเมินผลและการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

แต่ละขั้นตอนในช่วงการจัดการวงจรโครงการมีจุดตัดสินใจความรับผิดชอบและตัวเลือกที่ไม่ซ้ำกัน มีการระบุไว้ด้านล่าง:

 • การเขียนโปรแกรม: ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมถามสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาและมาถึงข้อตกลงของกระดาษกลยุทธ์และโปรแกรมที่บ่งบอกถึง
 • บัตรประจำตัว:ขั้นตอนการระบุจะต้องมีความสมบูรณ์ของ fiche หรือข้อเสนอทางการเงินหลังจากที่คณะผู้แทนได้ทำการประเมินเบื้องต้น ข้อเสนอนั้นได้รับการยอมรับแก้ไขหรือปฏิเสธและมีการจัดหาเงินทุนหรือไม่
 • การกำหนด:  ขั้นตอนการกำหนดจะกำหนดว่าโครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่และจะส่งมอบผลประโยชน์ที่เสนอโดยการทำข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับข้อกำหนดทางเทคนิคและการบริหาร
 • การนำไปปฏิบัติ:  หากผลลัพธ์สำเร็จและทรัพยากรมีการใช้อย่างเหมาะสมมีการส่งแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงรายงานการตรวจสอบและการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าการจัดหาเงินทุนจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปตามแผนที่วางไว้หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ
 • การประเมินผล: การ  ประเมินจะกำหนดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้หรือไม่โดยทำการศึกษาประเมินผลซึ่งมีการวางแผนและจัดการโดยตัวจัดการงาน
 • การตรวจสอบ:  การตรวจสอบจะดูว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือไม่และหากเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ โดยปกติกระบวนการจะถูกจัดการโดยตัวจัดการงานตรวจสอบ

ขั้นตอนการจัดการวงจรโครงการ

เรากล่าวถึงว่าวงจรการจัดการวงจรโครงการประกอบด้วยห้าขั้นตอนดังนั้นเรามาขุดลึกลงไปในแต่ละขั้นตอนและครอบคลุมการใช้งานจริงของพวกเขา

การเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคือเมื่อการเจรจาเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่กระบวนการที่ตกลงกันไว้ในเอกสารแสดงโปรแกรม กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการและลำดับความสำคัญของโครงการซึ่งจะสร้างกรอบงานที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้สำหรับโครงการ

โครงการที่ผ่านมามีการวิจัยเพื่อให้แบบอย่างและทิศทางสำหรับโครงการในอนาคต กระบวนการนี้มักจะใช้เวลาหลายปีและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละโครงการถึงแม้ว่าแต่ละโครงการจะต้องตระหนักถึงกลยุทธ์ระดับสูง

บัตรประจำตัว

ขั้นตอนการระบุวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของแนวคิดโครงการ ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นฝ่ายเหล่านี้อาจมีและสิ่งที่มีตัวเลือกที่อยู่และแก้ไขปัญหาได้

ในระหว่างขั้นตอนนี้การศึกษาจำนวนมากจะดำเนินการเพื่อช่วยระบุความคิดเหล่านี้และกำหนดสิ่งที่ควรดำเนินการ ทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมในรายงานระบุโครงการซึ่งจะอธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ ระยะนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการเนื่องจากโครงสร้างของโครงการจะถูกกำหนด ณ จุดนี้

การกำหนด

ขั้นตอนการกำหนดที่มีขั้นตอนการระบุเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางการเงินของกระบวนการจัดการวงจรโครงการ ในระหว่างขั้นตอนนี้จะทำการประเมินคุณภาพของข้อเสนอทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่แนะนำให้กับร่างนั้นจะถูกนำไปใช้กับข้อเสนอทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

หากโครงการได้รับการอนุมัติแล้วถัดไปคือการเตรียมการเจรจาและการลงนามในข้อตกลงทางการเงินซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและการบริหารที่จำเป็นเพื่อเริ่มโครงการ

การดำเนินงาน

ตอนนี้โครงการได้รับการวางแผนและจัดหาเงินแล้วก็ถึงเวลาที่จะดำเนินการ นี่อาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานบางครั้งก็เป็นปี ๆ ขึ้นอยู่กับโครงการและมีสามช่วงเวลา: ช่วงเวลาเริ่มต้น, ช่วงการดำเนินงานหลักและช่วงปิด

ตลอดการดำเนินการสามารถวางแผนใหม่ได้ตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงและปรับปรุง การตรวจสอบแลการรายงานยังเกิดขึ้นในช่วงนี้สร้างการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการยังอยู่ในการติดตาม ขณะนี้มีการสร้างรายงานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

การประเมินผลและตรวจสอบ

ในช่วงระยะนี้โครงการจะได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ การประเมินสามารถเริ่มได้เร็วที่สุดเท่าที่ระยะการดำเนินการและเช่นเดียวกับในตอนท้ายของโครงการ

การประเมินยังสามารถเกิดขึ้นแม้กระทั่งหลายปีหลังจากนั้นเพื่อประเมินผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป การประเมินควรเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งห้านี้: ความเกี่ยวข้องผลกระทบประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืน

Project Cycle Management
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก