16
Aug
2019
Oxygen พลังงานสูง Categories : สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

Ozone – O3

  หรือ Oxygen พลังงานสูง เป็นก๊าซซึ่งเกิดขึ้นไม่มากนักในธรรมชาติ และกำลังลดน้อยลงเป็นลำดับเนื่องจากสภาวะโลกร้อน เมื่อก๊าซออกซิเจนลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศระดับ 20-40 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก จะทำปฏิกิริยากับรังสี Ultra Violet หรือเมื่อกระทบกับกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าแลบ หรือฟ้าผ่า ออกซิเจนอะตอมจะแตกตัวออก (1โมเลกุลของออกซิเจน มี 2 อะตอม) และเมื่อ 3 อะตอมของออกซิเจนมารวมกันก็จะได้ ก๊าซโอโซน (O3) ซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตหลายประการ

  คุณสมบัติของโอโซน

1.ฆ่าเชื้อโรคในน้ำและในอากาศ

   สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกตัว แต่บางตัวอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเวลาผ่าน

   ไปสักพักจะตายทั้งหมด

2.กำจัดยาฆ่าแมลง

   ใช้ในระบบน้ำเพื่อชำระล้างสารพิษหรือยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้

3.กำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์

   ในระบบอากาศสเปรย์ปรับอากาศทำให้หอมสดชื่นก็จริง แต่กลิ่นเก่ายังอยู๋เพียงแค่หุ้มไว้ด้วยกลิ่นใหม่ที่เราฉีดเข้าไป แต่ระบบโอโซนสามารถกำจัดกลิ่นได้ทั้งหมด ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากกว่า

4.กำจัดแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ

   สามารถใช้โอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดแมลงได้ทั้งในน้ำและอากาศ

5.ฟอกสี

   ช่วยฟอกสีเสื้อผ้าให้กลับมาสะอาด และสีสดมากยิ่งขึ้น

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก