10
May
2019
6 ประเภทธุรกิจ Startup ที่สนองเทรนด์โลกยุคใหม่ Categories : Inspiration
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

การเริ่มต้นของ Start Up มักจะเริ่มเกิดจาก 'ปัญหา' ของคนในสังคม แล้ว Start Up จึงคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหานั้นๆ เช่น ปัญหาการเรียกเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ค่อนข้างยาก คนขับก็เจ้าปัญหา จึงเกิดแนวคิดสร้าง Application บนมือถือขึ้นมาเพื่อเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ คือ UBER ซึ่งแก้ปัญหาได้อย่างดี จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และขยายไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศอีกด้วย ขณะที่ธุรกิจ หรือ SME อาจเริ่มต้นทำธุรกิจจากสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีผู้ผลิตเข้ามาผลิตสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตลาด สินทรัพย์ของ SME มักเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น ที่ดิน ออฟฟิส โรงงาน ขณะที่การเริ่มต้นทำธุรกิจ สำหรับ Start Up มักจะมีขนาดกิจการที่เล็กมากๆ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ Start Up คือ ไอเดียหรือสินทรัพย์ทางปัญญาเท่านั้น และ Start Up ส่วนใหญ่จะใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการสร้างและขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ทั้ง Start Up และธุรกิจ SME ต่างก็ทำกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต้องคอยปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกัน

 

รู้จัก Start Up และ SME แล้ว คราวนี่เรามาเข้าเรื่อง 6 ประเภทธุรกิจ Startup ที่น่าสนใจกันเลย

 

 

1. FinTech (ฟินเทค) สตาร์ทอัพด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

FinTech มาจากคำว่า Financial + Technology เป็นการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มความสะดวกสะบายทางด้านการทำธุรกรรม และการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การชำระเงิน โอนเงิน จ่ายบิล แต่ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น Start Up ด้าน FinTech เช่น StockRadars แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การวิเคราะห์หุ้น ลงทุนในหุ้นสะดวกขึ้น และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของหุ้นตัวต่างๆ ตามความสนใจของนักลงทุนได้

 

2. HealthTech (เฮลท์เทค) สตาร์ทอัพด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ

 

HealthTech มาจาก Health + Technology นั่นเอง สตาร์ทอัพด้านนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา พัฒนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ooca แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้ป่วย หรือคนทั่วไป โดยผู้ป่วยสามารถคุยหรือปรึกษาปัญหากับแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาล

 

3. AgriTech (อะกริเทค) หรือ AgTech (แอคเทค) สตาร์ทอัพด้านการเกษตร

AgriTech มาจากคำว่า Agriculture+Technology สตาร์ทอัพด้านนี้มักจะนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือภาคการเกษตร ทั้งการเพาะปลูก การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เช่น Ricult ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตกลุ่มนักศึกษา MIT โดยเริ่มจากการเป็นฟินเทค เพราะต้องการช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่เกษตรกรก่อน จึงใช้ Machine Learning วิเคราะห์ วัดความเสี่ยงทุกๆ ด้าน แล้วจึงให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อยในลักษณะของ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย แทนการให้เงินกู้ แล้ว Ricult จะคาดการณ์ผลผลิตและรายได้จากภาพพื้นที่เพาะปลูกที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อคำนวนหาความสามารถของการชำระเงินคืนนั่นเอง

 

4. TravelTech (ทราเวลเทค) สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว

TravelTech มาจาก Travel + Technology ทราเวลเทคสตาร์ทอัพ จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น และยังช่วยให้ตลาดท่องเที่ยวเติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น iAccom แพลตฟอร์ม OTA หรือ Online Travel Agency สัญชาติไทยที่ให้บริการค้นหาโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ ช่วยวางแผนในการท่องเที่ยว หรือ VACstay แพลตฟอร์มสำหรับการค้นหา Vacation Rentals และจองบ้านพัก ที่พักตากอากาศ ตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ จองกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ หรือไปลองใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นกันเลยทีเดียว

 

5. LogTech (ล็อกเทค) สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์

LogTech มาจากคำว่า Logistics + Technology สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบบริหารคลังสินค้า การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ระบบการจัดการขนส่ง รถบรรทุก เรือขนส่งสินค้า ท่าเรือ การขนส่งทางอากาศ เช่น แพลตฟอร์มสำหรับแวดวงการบริการรถบรรทุกสินค้า จองและคำนวณราคาค่าขนส่งผ่านมือถือ ก่อนเลือกใช้บริการ

 

6. PropTech (พร็อพเทค) สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์

PropTech มาจากคำว่า Property + Technology สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์ก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์ ผลิต เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิต การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ อย่างเช่น Link Space แพลตฟอร์มที่เป็น Digital Marketplace สำหรับค้นหา Co-working Space, Event Venues Marketplace ที่อยู่ใกล้ๆ ด้วยระบบ Locations เลือกดูสิ่งอำนวยความสะดวก เปรียบเทียบราคา และจองผ่านมือถือ เดินเข้าไปใช้ออฟฟิสทำงานได้เลย.ที่มา : Vacation Rentals | Housing for Remote Workers | Event Venues Marketplace | Cheap Hotel Booking

Startup, ธุรกิจ, SME, SMEs, Start Up
หน้าหลักบล็อก