Editor's talk

ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอท่าบ่อยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ สสส.และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในการดูแลผุ้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ให้มีสุขภาพที่ดี

Editor's talk ก่อนหน้า
17
Jan
2019
การสร้า่งคุณค่าของคน Categories : เกษียณอย่างไรให้มีความสุข
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก