29
Apr
2020
รวมโรคหรือภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องเพื่อเอาออกจากร่างกาย Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

          ในปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ต้องเจอปัญหาทางนรีเวช โดยโรคบางโรคหรือภาวะบางประการ ที่ไม่อาจสามารถเยียวยารักษาได้ด้วยการรับประทานยา หรือผ่าตัดเฉพาะเนื้องอก แต่จำเป็นต้องผ่าตัดนำมดลูกออก ซึ่งการผ่าตัดนำมดลูกออกแต่เดิมนั้นจะทิ้งรอยแผลขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน ทำให้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย อย่างการผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องที่จะช่วยให้แผลการผ่าตัดมีขนาดที่เล็กลง เจ็บน้อยกว่า และไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นตัวนาน โดยภาวะจำเป็นที่ต้องผ่าตัดนำมดลูกออกจะมีดังนี้

          โรคหรือภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องเพื่อเอาออกจากร่างกาย

1.เนื้องอกมดลูก

2.เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมดลูก

3.ภาวะมดลูกหย่อน

4.ประจำเดือนผิดปกติที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา

5.เยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

6.ภาวะก่อนเป็นมะเร็งของปากมดลูก

7.มะเร็งที่ปากมดลูก มดลูก หรือรังไข่

          ถึงแม้ว่าโรคหรือภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีวิธีการรักษาหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา การผ่าตัดเฉพาะเนื้องอก ซึ่งมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ แต่เมื่อแพทย์แนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดนำมดลูกออกแล้ว สิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องตัดสินใจต่อจากนี้ คือวิธีที่ใช้ในการผ่าตัด ถ้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเทคนิคการผ่าตัดค่อนข้างหลากหลาย แต่หนึ่งในนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราอยากจะแนะนำเลยคือการเลือกผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องเพราะวิธีนี้ส่งผลดีต่อตัวผู้ป่วยหลายอย่าง การมีเครื่องมือในการผ่าตัดที่ดีก็จะทำให้ผลของการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ไม่โดนอวัยวะในส่วนอื่น ๆ เยอะก็จะทำให้ได้รับการปาดเจ็บหรือเจ็บปวดน้อยและไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นตัวนานอีกด้วยค่ะ

ผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้อง
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก