19
May
2020
11 อาการที่บงชี้ถึงการเป็นโรคมะเร็งรังไข่ Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                   มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่ เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณรังไข่ หรือท่อนําไข่  ทําให้รังไข่มีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดมีการแพร่ กระจาย ซึ่งมักกระจายไปตามเยื่อบุช่องท้องหรือเข้าสู่กระแสเลือดหรือทางเดินนํ้าเหลือง จนไปปรากฏยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยอาการที่อาจจะบ่งชี้ได้ชัดถึงการเป็นโรคมะเร็งรังไข่นั้นมีดังต่อไปนี้

                  อาการที่บงบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรังไข่

 • เบื่ออาหาร  
 • คลื่นไส้อาเจียน  
 • น้ำหนักขึ้นหรือลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 • ปัสสาวะบ่อย
 • อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อ  
 • รู้สึกเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ  
 • ท้องเสียหรือท้องผูกเรื้อรัง
 • รู้สึกปวดท้องหรือปวดในอุ้งเชิงกราน    
 • มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • รู้สึกอึดอัดในช่องท้อง 
 • รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นหลังรับประทานอาหาร

                แหละที่สำคัญที่หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่รู้คือการเลือกยาในการรักษามะเร็งนั้น อาจมีความแตกต่างกันในคนไข้แต่ละคน เพราะถึงแม้ว่าคนไข้จะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่ลักษณะการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งการป้องกันโรคมะเร็งรังไข่นั้นอาจจะป้องกันได้ไม่เต็มที่ เพราะยังหาสาเหตุไม่ได้ เนื่องจากมะเร็งรังไข่ในระยะแรก ๆ มักไม่มีอาการ อีกทั้ง ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง การป้องกันจึงทำได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือรับการตรวจภายใน หรือพบแพทย์เพื่อตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง อย่างน้อยปีละครั้งกันด้วยนะคะ

มะเร็งรังไข่
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก