10
Nov
2020
สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                    อัมพฤกษ์ อัมพาตจัดว่าเป็นโรคที่น่ากลัวในกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางสมองมากกว่าวัยอื่น หากเป็นแล้วจะทำให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง ขยับตัวไม่ได้ เสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียง และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ แม้โรคนี้จะเป็นโรคที่ดูน่ากลัวแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรทำความเข้าใจโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้ตัวเรา และคนในครอบครัวห่างไกลจากโรคร้ายนี้ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือ หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตัวเอง ว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่  ได้แก่ หน้าเบี้ยว แขนขาชาหรืออ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดไม่ออก การมองเห็นผิดปกติ  เวียนศีรษะ เดินเซ ซึมลง หรือปวดศีรษะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งแล้วอย่ารีรอ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที นอกจากอาการเหล่านี้แล้วคุณก็ไม่ควรทำตนเองให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการป้องกันด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                   การป้องกันอัมพฤกษ์-อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง)

1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2.รักษาน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4.งดดื่มสุรา

5.งดและเลิกสูบบุหรี่

6.บริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

7.ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ

8.หากเป็นผู้ป่วยโรคที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหลอดสมอง เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคอ้วน เป็นต้น ต้องรับประทานยาและพบหมอตามนัด

9.เรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดอัมพฤกษ์-อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง)

10.หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

                    นอกจากนี้ควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ ควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ควรควบคุมให้น้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตเป็นปกติ แหละที่สำคัญหมั่นตรวจสุขภาพ และพบแพทย์เป็นประจำเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ

อัมพฤกษ์ อัมพาต
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก