24
September
2020
กลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                 มะเร็งรังไข่พบได้ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงหลายช่วงวัยทั้งในวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ แต่มักพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 40-60 ปี โรคนี้เกิดจากการที่มีเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในรังไข่ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่ในการผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง หากเป็นระยะแรก ๆ หรือระยะเริ่มต้น อาการจะไม่ค่อยแสดงออกมา ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัว และไปพบแพทย์ระยะที่เป็นก็ลุกลามไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการดูแลสุขภาพของตนเอง และหมั่นไปตรวจสุขภาพภายในอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งรังไข่สูงดังต่อไปนี้

                ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่

1.เกิดวัยหมดระดูตอนอายุมาก

2.ยังไม่เคยคลอดลูก

3. สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ (โดยเฉพาะมารดา พี่สาวหรือน้องสาว และน้าสาว)

4.มีน้ำหนักเกิน รับประทานอาหารไขมันสูง

5.ทำแท้งเฉียบพลันหรือภาวะไม่เจริญพันธุ์

6. มีประวัติเคยเป็นมะเร็งรังไข่

7.รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนมากกว่า 5 ปีหลังหมดระดู         

                  เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุก ๆ คนจึงห้ามละเลยในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยใกล้หมดระดูควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำเพื่อตรวจหามะเร็งรังไข่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเต้านมควรใส่ใจและดูแลตนเองเป็นพิเศษ หากรู้สึกว่ามีอาการปวดช่องท้องโดยที่ไม่ทราบสาเหตุควรไปพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาหรือรักษาทันที เพื่อความไม่ประหม่าเพราะถ้าเกิดตรวจเจอได้เร็วตอนที่เริ่มเป็นระยะแรก ๆ ก็มีโอกาสที่จะรักษาให้ขาดได้นั้นเองค่ะ

มะเร็งรังไข่
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก