24
Dec
2019
โรคหรือภาวะที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลเป็น Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

                 การผ่าตัดส่องกล้องถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการรักษาแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะในการผ่าตัดส่องกล้องนั้นส่งผลดีต่อผู้ป่วยในทางการรักษาได้หลายอย่าง เช่น  การมีขนาดแผลเป็นที่เล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง, มีอาการเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง , ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว นอกจากนี้ยังมีวิธีผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลเป็นซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ ผู้ป่วยจะ “ไม่มีแผลที่หน้าท้อง” เลย โดยแพทย์จะผ่าตัดส่องกล้องเข้าทางรูเปิดตามธรรมชาติ เช่น ช่องคลอดในสตรี แล้วใช้เครื่องมือเข้าไปผ่าตัด แต่การผ่าตัดแบบนี้ ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะสามารถรับการผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลได้ เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล และวิจารณาของแพทย์ในการเลือกใช้วิธีผ่าตัดที่เหมาะสมให้ ซึ่งโรคที่จะสามารถใช้การการผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลเป็นได้จะมีดังนี้

                โรคหรือภาวะที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลเป็น

  • เนื้องอกมดลูก ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
  • ติ่งเนื้อ หรือเนื้องอกในโพรงมดลูก
  • เยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ
  • พบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกแต่ยังไม่ใช่มะเร็ง
  • เนื้องอกรังไข่บางประเภท

               อย่างไรก็ตาม วิธีการผ่าตัดส่องกล้องแบบไร้แผลยังเป็นวิธีใหม่ การผ่าตัดจึงจำเป็นต้องใช้ความชำนาญและแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช ควรปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัด ถึงแนวทางการผ่าตัด ข้อดี และข้อเสียในการผ่าตัด เพื่อให้ได้รับการผ่าตัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยค่ะ

ผ่าตัดส่องกล้อง
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก