15
Nov
2017
เกร็ดน่ารู้ เกี่ยวกับวงเงินบัตรเครดิตคืออะไร ใช้เกินวงเงินได้ไหม Categories : สินเชื่อ, บัตรเครดิต
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

อยากทําบัตรเครดิต

 

                ในชีวิตประจำวันของเรานั้นต่างต้องใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร ค่าน้ำไฟ การศึกษา ค่าเดินทาง ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายและวางแผนของแต่ละคน บัตรเครดิตจึงได้เข้ามาช่วยตอบสนองการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งหมายการจ่ายเงินล่วงหน้านั่นเอง สำหรับใครที่ อยากทําบัตรเครดิต นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป รวมทั้งมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท วงเงินบัตรเครดิตที่จะได้รับก็จะอยู่ที่ 2-5 เท่าของเงินเดือน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวงเงินของบัตรเครดิตกันค่ะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำบัตรเครดิต

                วงเงินบัตรเครดิต คือ เงินสูงสุดที่เราจะสามารถรูดจากบัตรเครดิตได้นั่นเอง วงเงินบัตรเครดิตของแต่ละก็สามารถถูกอนุมัติได้ ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับวิธีสมัครบัตรเครดิตและเงื่อนไข ซึ่งธนาคารก็จะไม่ให้เรารูดบัตรเกินวงเงินที่เข้ากำหนดไว้ แต่ถ้าหากว่ามีผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ จะมีดอกเบี้ยอีกส่วนมารวมกับวงเงินที่เราใช้ไปแล้ว ถ้าเราใช้บัตรเครดิตเต็มวงเงินลับวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วย บัตรนั้นก็จะมีสถานะกลายเป็นเกินวงเงินนั่นเอง ผู้ถือบัตรจะต้องทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินหรือยื่นขอสินเชื่อใหม่นั่นเองค่ะ

                กรณีที่วงเงินบัตรเครดิตเต็มนั้นไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติหรือร้ายแรงอะไร เจ้าของบัตรสามารถแก้ไขและคุยกับธนาคารได้ อาจจะต้องวางแผนการเงินใหม่ และชำระเงินรายเดือนค่าบัตรเครดิตให้มากหรือสูงว่าปกติ และหยุดการใช้บัตรเครดิตไว้สักพัก ประมาณสัก 2 เดือน เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลในการการเรียกเก็บเงิน ตัดบัญชี และเมื่อเรายื่นขอเอกสารจะได้แสดงถึงบัญชีที่ปกติและไม่มีปัญหาก็จะกลับมาใช้บัตรเครดิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรเครดิต ควรจะวางแผนและทำความเข้าใจด้านการใช้เงินให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานนะคะ

อยากทําบัตรเครดิต
หน้าหลักบล็อก