19
Dec
2017
ภัยเงียบ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนใช้งาน Wi-Fi สาธารณะเสี่ยงโดนขโมยข้อมูล Categories : โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี ไอที
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

มือถือ

ผู้ใช้มือถือ ต้องไม่พลาดสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เราน่าจะเคยใช้งาน อินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi ตามพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ กันมาแล้ว เพราะสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้เองเหล่าแฮกเกอร์ก็สามารถดักขโมยรหัวผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวของเราได้ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ไปดูวิธีใช้ Wi-Fi สาธารณะให้ปลอดภัย ที่ง่ายๆและใครก็สามารถทำได้กันค่ะ

ใช้งาน Wi-Fi ที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้ให้บริการอย่าง True, AIS, Dtac, 3BB ไม่เข้าใช้งาน Wi-Fi ที่มีคำต่อท้ายว่า Free จนกว่าแน่ใจว่าเป็นบริการจากหน่วยงานใด, ไม่เข้าใช้งาน  Wi-Fi ที่มีชื่อบุคคล เช่น iPhone Messi หรือ Wi-Fi ที่ตามด้วยชื่อสถานที่ที่ไม่มีการให้ใส่รหัส ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน Wi-Fi ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยแฮกเกอร์

ตรวจสอบ URL ก่อนเข้ารหัส Wi-Fi กรณีกรอกรหัสผ่านเว็บบราวเซอร์ ผู้ใช้มือถือควรตรวจสอบก่อนว่า URL เว็บไซต์นั้นเป็น https:// หรือไม่ หากไม่ใช่ให้หลีกเลี่ยงการล็อกอินเข้าใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำธุระกรรมทางการเงินผ่านบราวเซอร์นะคะ

ใส่รหัสผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวขณะที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สาธารณะโดยไม่รู้ตัว ผู้ใช้งานควรตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานแอพฯ ที่มีข้อมูลสำคัญๆ เช่น แอพด้านการเงิน แอพสนทนาสำคัญ เป็นต้น

Logout ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน เมื่อล็อกอินเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ก่อนเข้าใช้งาน เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรทำการออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้งเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัว

ใช้ VPN  การติดตั้งและเปิดใช้งาน VPN ขณะใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi สาธารณะนั้นจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับส่งข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสำคัญและรหัสผ่านของผู้ใช้จะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้ารหัส ทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถแอบดักจับขโมยข้อมูลได้

การใช้ Wi-Fi สาธารณะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ สามารถนำวิธีข้ามบนไปใช้กันดูได้เพื่อเป็นการป้องกันการโดนขโมยข้อมูลสำคัญ โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นนะคะ

มือถือ
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก