4
Jul
2017
“คุณได้อะไรจากการพักตับ” Categories : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

“คุณได้อะไรจากการพักตับ” 

                1.ได้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยเพราะไม่ได้ดื่มน้ำน้ำเมา มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น

            2.ไม่เป็นโรคไขมันพอกตับ และโรคอื่น ๆ

            3.ได้ครอบครัวที่อบอุ่น ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีเงินเก็บออมมากยิ่งขึ้นแทนที่จะไปซื้อน้ำเมา เอามาหยดกระปุกซื้อของที่อยากได้แทน

                4.ได้รักษาศีล 5  ส่งผลให้เข้าวัด ทำบุญมากยิ่งขึ้น สุขกาย สุขใจ

                5.ได้ร่างกายที่แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส HAPPY  HAPPY

                ไม่ว่าเราจะได้อะไรจากการพักตับ เข้าพรรษานี้มา #พักตับ เข้าพรรษานี้มาพักตับ งดดื่มน้ำเมา ทุกชนิด จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณของประเทศที่ต้องมาดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ นะครับ  

 

โดย

นายวิวัฒน์  ปิติจะ

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก