13
Jan
2017
เป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้า Categories : คติธรรมในการดำเนินชีวิต
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้า การมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย 

ด้วยคำกล่าวที่ว่า  สุขภาพดีไม่ขาย  อยากได้ก็ต้องกำลังกาย ดังนั้นผมจึงตั้งเป้าหมายในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยการปั่นจักรยาน ให้ได้ระยะทางที่คาดหมายไว้  ตั้งเป้าหมายไว้ทั้ง 8000 กิโลโมตร ใน 1 ปี  คิดว่าน่าจะทำได้ ไปถึงเป้าหมายครับ 

 

นายวิวัฒน์  ปิติจะ

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก