20
Feb
2014
วิถีเกษตรบนเส้นทางวิกฤต "ข้าวไทย" Categories : ธรรมชาติ
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เห็นข่าวชาวนาจาก โทรทัศน์ช่องหนึ่ง (ThaiPBS) รู้สึกอิ่มใจแบบบอกไม่ถูก จริงอยู่ที่ข่าวที่ออกมาเป็นการประท้วง หรือเรียกร้องเพื่อได้มาซึ่งเงินจากการจำนำข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้านหนึ่งของการพยายามนำเสนอคือการทำให้เห็นการปรับตัวของสมาชิกเกษตรกร

หลายปีที่ผ่านมาระบบผลผลิตทางการเกษตรมีการผูกขาดหลายด้านทั้งชนิด รูปแบบ คุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานที่ควรจะเป็น ไม่ว่าการปลูกพืชเชิงเดียว ปลูกอย่างเดียวเพื่อขายอย่างเดียว ไม่เน้นปลูกเพื่อกินแต่เพื่อขายเพื่อทำเงินนำเงินมาเป็นเครื่องมือใช้สอยจนสุดท้ายตกเป็นทาศของเงินโดยไม่รู้ตัว การจำเจในการปลูกแบบเดี่ยวปลูกอย่างเดียวคุณภาพที่จะเป็นจะต้องดีเลิศแต่ราคากลับไม่ตอบสนอง ทั้งการจะต้องรักษามาตรฐานที่ตลาดต้องการโดยการกำกับด้วยเคมีวัตถุซึ่งส่งผลเสียต่อดิน ใช้อย่างไม่รู้จักวิธีการ ดินอ่อนแรง ปัญญาทางการเกษตรลดลง สุดท้าย “เกษตรเชิงเดี่ยว” ทำลายระบบของกสิกรรมไทย

ปัญหาข้าวก็ไม่ต่างกัน การหวังพึ่งเพียงสิ่งเดียวโดยไม่หาวิธีสำรองไว้เมื่อระบบหนึ่งเกิดปัญหาส่วนที่เหลือก็พังลง แต่ด้วยวิกฤตเห็นหลายครอบครัวเริ่มตื่นรู้และเสมือนหนึ่งปัญหาข้าวครั้งนี้จะเป็นการผลิกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการข้าวไทย เพราะนอกจากจะทำให้ระบบการทำการเกษตรแบบครบวงจร ทำทุกอย่างที่กิน ที่ขายอย่างมีคุณภาพแบบธรรมชาติ ยังทำให้หลายครอบครัวหันมาวิเคราะห์ตนเองมากขึ้น ถือว่าสร้างการตื่นรู้ในสังคม

นี่เองผมเห็นว่าคือความงดงามประการหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ร้อนของเกษตรกรไทย ผมหวังเพียงว่าปัญหานี้จะทำให้จินตภาพการทำเกษตกรรมยั่งยืน การทำเกษตรแบบผสมสาน ครบวงจร พอเพียง เลี้ยงชีพ ในฝัน นอกฝัน หรือตามแต่ผู้ใดจะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด จะมุ่งสร้างปัญญาทางสังคมและหันกลับมาผลิตสินค้าเกษตรที่ผลิตเพื่อกิน แจกจ่าย แลกเปลี่ยน อย่างจริงจังโดยใช้วิกฤตนี้เป็นเครื่องมือ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

แม้การทำเกษตรแบบผสมผสานจะเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อมีคนทำสำเร็จก็แสดงว่าต้องทำได้  

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก