25
Oct
2021
การดำเนินธุจกิจอบบอยู่ร่วมกับชุมได้อย่างราบรื่นด้วยการทำ csr Categories : สิ่งแวดล้อม
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

หากพูดถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วทุกองค์กรนั้นไม่เพียงแต่จะต้องดำเนินกิจการภายในบริษัทเพื่อผลิตสินค้าต่างๆแล้วปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการให้เกิดความยั่งยืนคือการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างมีความสุขทั้งตัวสถานประกอบการและตัวของชุมชนรอบบริษัทหลายครั้งเรามักได้ยินว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียควันพิษสารเคมีหรือสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบกับชุมชนจนทำให้เกิดการร้องเรียนนำไปสู่การปิดโรงงานนั้นเอง วันนี้เราจะมีพูดถึงวิธีการทำ csr ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถทำได้อย่างไรและมีวิธีการทำอย่างไร

คำว่า csr เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษสามคำได้แก่คำว่า corporate social responsibility หากแปลแยกแต่ละคำก็จะได้ว่า corporate หมายถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร social หมายถึงสังคม กลุ่มสังคมอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพัฒนาสังคมไหน responsibility หมายถึงการร่วมรับผิดชอบ 

การทำ csr นั้นจะต้องเริ่มจากผู้มีอำนาจในองค์กรประกาศนโยบายต่างๆออกมาอย่างเป็นรูปประธรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นหรือมั่นใจกับทีมงานที่จะมาดำเนินงาน csr ต่อไปการเริ่มทำจะต้องเริ่มจาก

  1. จัดทำแผนงานด้าน csr 
  2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำ csr
  3. กำหนดขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆว่ามีภาคส่วนไหนบ้างที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบ
  4. กำหนดงบประมาณในแต่ละปีในการทำ csr
  5. จัดให้มีการประชุมติดตามอย่างน้อยทุกเดือน และ ต้องมีประธานในการประชุมทุกครั้ง
  6. การทำ csr จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าทำไปเพื่อใคร กลุ่มไหนอย่างไรให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้สามารถดูผลการดำเนินงานได้ว่าสำเร็จตามที่ตั้งไว้หรือไม่

การทำ csr ในองค์กรใหญ่นั้นหลายบริษัทถึงขั้นรับพนักงานประจำหน่วยงาน csr เลยเพราะว่าบริษัทใหญ่จะต้องประสานงานหลายส่วนทั้งชุมชนทั้งคนในบริษัททั้งนักข่าวและต้องดำเนินแผนกิจกรรมอีกมากมายจึงไม่สามารถที่จะให้การทำ csr นั้นเป็นงานฝากของแผนกใดแผนกหนึ่งได้ แต่หากคุณเป็นบริษัทเล็ก ๆ ที่มีคนไม่มากหรือบริษัทไม่ได้มีการทำให้ชมชนเดือนร้อนมากนักก็อาจจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

การทำ csr ไม่ใช่การสร้างภาพแบบหลอกลวงไปวัน ๆ แต่การทำ csr นั้นคือการแบ่งปันและตั้งต้นจากการให้คืนสู่สังคมหรือชุมชนโดยที่ไม่ได้เอาเงินหรือกิจกรรมเหล่านั้นไปปิดปากชุมชนโดยรอบเป็นต้น

csr, csr คือ, การทำ csr, csr มีกี่แบบ
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก