2
Jun
2019
รับมือกับอันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝน Categories : Variety
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ช่วงนี้หน้าฝน ฝนตกค่อนข้างมากและตกตลอด ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับหน้าฝน นั้นคือ เรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุของการเดินทาง หรือจากสัตว์ที่มีพิษ และจากไฟฟ้า จึงอยากเสนอความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากไฟฟ้า

สื่อ หรือฉนวน มีลักษณะอย่างไร

สื่อนำไฟฟ้า คือ สิ่งที่เป็นทางเดินของไฟฟ้า เช่น เส้นลวด สายไฟ วัสดุที่เป็นโลหะ รวมไปถึงผิวหนังของร่างกายคนเรา เพราะในภาวะที่เปียกชื้นก็เป็นสื่อได้ดี ถ้าเรารู้จักสื่อก็ต้องรู้จักฉนวนไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า คือ วัสดุ วัตถุ สิ่งของที่ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ มักจะเป็นวัสดุแห้ง เช่น แผ่นยาง แผ่นไม้ พลาสติก ผ้า ฯลฯ

อันตรายจากไฟฟ้าphoto: Metrosquare

รูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า และจะเกิดอันตรายได้อย่างไร 

รูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าที่เกิดบ่อย เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยถ้ามีไฟรั่วและบริเวณนั้นมีน้ำท่วมชื้น ก็จะมีการลัดวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ อาจเกิดจาก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุด การถูกฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าจะทำอันตรายต่อการทำงานของหัวใจ และสมอง อาจจะทำให้หยุดการหายใจ ในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูด อาจจะเสียชีวิตได้โดยทันทีถ้าไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจหรือสมอง ร่างกายก็จะหยุดการหายใจได้เช่นกัน

เมื่อเราพบผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูด เราจะสามารถช่วยเหลืออย่างไร

ถ้าเราพบผู้ป่วย เราต้องมีความรวดเร็ว ความระมัดระวัง และความรอบคอบ โดยถือแนวปฏิบัติดังนี้
1. ต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊กหรือดับสวิทช์ ถ้ามีสายไฟติดอยู่กับตัวผู้ป่วย ผู้ช่วยเหลือก็ต้องใช้ไม้ หรือ ผ้าเพื่อนำสายไฟนั้นออก ไม่ควรใช้มือเปล่า หรือส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้ม ถูกต้องกับตัวผู้ป่วยหรือสายไฟ
2. ตรวจดูบาดแผล ถ้ามีแผล ก็ใช้น้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นล้างแผล และนำผ้าสะอาดมาห่อแผลไว้ก่อน ไม่ควรใส่ยา หรือสารเคมีใดๆ
3. กรณีที่ผู้ถูกไฟดูดนอนหมดสติ เราต้องช่วยผายปอด และนวดหัวใจ ขณะนำส่งโรงพยาบาล

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ และควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
2. บริเวณที่วางสายไฟ ควรวางไม่ให้ สิ่งของที่หนักไปทับ และพ้นทางเดิน
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรจะเปียกน้ำ
4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้
5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6. ต่อสายดินด้วย เพื่อจะให้ไฟลงดิน

คำแนะนำอื่นๆ

ควรจะติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันที่ดี

source: Vacation Rentals | Housing for Remote Workers | Event Venues Marketplace | Cheap Hotel Booking

Electric Power, Electric, Power, อันตรายจากไฟฟ้า, ไฟฟ้า, เครื่องตัดไฟฟ้า, สุขภาพ, อุบัติเหตุ, สัตว์มีพิษ
หน้าหลักบล็อก