30
September
2020
ผักและผลไม้ที่เป็นสินค้าออร์แกนิคที่มีชื่อเรียกต่างกันนั้นมีความแตกต่างกันในด้านไหนบ้าง ? Categories : อาหารเพื่อสุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                 ต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์รักสุขภาพมาแรงมาก จึงทำให้สินค้าออร์แกนิคได้รับความนิยมไปด้วย โดยเฉพาะพวกยาสมุนไพรธรรมชาติ ผักออร์แกนิคซึ่งเป็น ผักที่ปลอดสารเคมี ไม่มียาฆ่าแมลง ไม่ใช่ผลิตผลที่ตัดต่อพันธุกรรม และไม่ใช้ยาฏิชีวนะ จึงทำให้ปลอดภัยต่อร่างกายและธรรมชาติแบบสุด ๆ ซึ่งสินค้าออร์แกนิคที่เป็นผักนั้นไม่ใช่จะมีชื่อเรียกแค่ผักออร์แกนิคอย่างเดียวแต่มันยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกหลายอย่างรวมถึงความแตกต่างของผักที่เป็นออร์แกนิคแต่ละอย่างด้วย พร้อมแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะ

                ชื่อเรียกและความแตกต่างของสินค้าออร์แกนิคในส่วนที่เป็นผัก

1.ผักปลอดสารพิษ คือผักที่ใช้ฮอร์โมนในการปลูกขึ้นมาและจำกัดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี และผักชนิดนี้จะไม่ใช้ยากำจัดแมลง โดยปริมาณสารตกค้างในผลผลิตจะต้องไม่เกินมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดไว้

2.ผักอนามัย (ผักกางมุ้ง) ผักชนิดนี้จะปลูกโดยการใช้ปุ๋ยเคมี มีพิษตกค้างน้อยและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนเวลาเก็บเกี่ยวตามที่กำหนด โดยการปลูกผักในมุ้งหรือตาข่ายก็ทำเพื่อป้องกันแมลงนั่นเอง

3.ผักไฮโดรโปนิกส์ คือผักที่ปลูกในน้ำหรือการปลูกแบบไม่ใช้ดินนั่นเอง ทำการให้อาหารสังเคราะห์โดยสารเคมีและฮอร์โมนเท่านั้น

4.ผักไร้สารพิษ ระวังอย่าจำสับสนกับผักปลอดสารพิษนะคะ ผักชนิดนี้คือผักที่ไร้สารเคมีทุกชนิด ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด ไม่มีสารพิษแน่นอน แต่รูปร่างของผักอาจจะมีแมลงกัดแหว่งเล็ก ๆ น้อย ๆ  สื่อถึงความปลอดภัยของผักผลไม้สุด ๆ

                ส่วนในด้านการเลือกซื้อผักหรือสินค้าออร์แกนิคนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ เพียงสังเกตที่สติกเกอร์ว่ามี USDA Organic ไหม หากมีเครื่องหมายนี้จะยืนยันได้ว่าสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นสินค้าออร์แกนิคตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรสหรัฐ หรือสติกเกอร์ ACT กับ มอก. ที่คอยดูแลสินค้าออร์แกนิค ถ้าเจอสินค้าแบบนี้รับรองได้เลยว่าปลอดภัยหายห่วง สามารถซื้อเอาไปรับประทานได้เลยค่ะ

สินค้าออร์แกนิค
หน้าหลักบล็อก