19
Feb
2016
รู้จักผมยัง เป็นใคร ทำอะไร อยากรู้มาดูน่ะ Categories : แฉตัวเอง
8 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

สวัสดีครับผมชื่อเล่นว่า “ มิว “ ครับ หรือเรียกชื่อจริงๆของผมว่า ทศพล นามสกุล ณ.ป้อมเพ็ชร
ผมเป็นคนรังสิตโดยกำเนิด แล้วตอนนี้เรียนก็เรียนที่รังสิต ตลอดครับ ปัจจุบันผมน่ะผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาที่เรียน สื่อสารการตลาด ครับ  เรียน สาขานี้ให้อะไรบ้าง ให้หลายอย่างประเด็นหลักคือให้ผมมารู้จักกับพวกพี่ๆ ที่นี่ในวันนี้ ครับ แล้วอีอย่างจริงๆผม ไม่รู้จักงานอะไรแบบนี้ครับ เพราะตอนเรียนผมก็เรียนทางด้านการตลาด
ซึ่งไม่รู้เลยและไม่คิดเลยว่าจะมาทำงานและฝึกงานสายอาชีพทางด้านนี้ พอได้เข้ามาฝึกงานแล้วปฎิบัติงานจริงๆ กับทางนี้แล้วรู้สึกชอบมากการทำงานเป็นการทำงานเพื่อสังคม โดยทำไปแล้วสิ่งที่หวังจะได้ก็แต่ผลตอบรับที่ดีครับ ไม่ได้หวังเงินทองหรือกำไร แต่กำไรที่ได้คือความสุขของประชาชนครับ ต้องขอขอบคุณทางง สคล.(สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าครับ ที่ได้ให้ผมมาอบรมแล้วมารู้จักพี่ๆในจุดนี้ได้ 
แล้วงานที่ได้มาอบรมนี้ผมได้ความรู้จากทางทีมงาน  มากในเรื่องเทคนิคการเขียน และการอ่าน  ในการทำ Blogging 

สวัสดีครับผมชื่อเล่นว่า มิว ครับ หรือเรียกชื่อจริงๆของผมว่า

ทศพล

นามสกุล ณ.ป้อมเพ็ชร


"ผมเป็นคนรังสิตโดยกำเนิด แล้วตอนนี้เรียนก็เรียนที่รังสิต ตลอดครับ ปัจจุบัน

ผมน่ะผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์"

สาขาวิชาที่เรียนสื่อสารการตลาด ครับ  เรียน สาขานี้ให้อะไรบ้าง ให้หลาย

อย่างประเด็นหลัก

คือให้  ผมมารู้จักกับพวกพี่ๆ ที่นี่ในวันนี้ ครับ แล้วอีอย่างจริงๆผม ไม่รู้จักงาน

อะไรแบบนี้ครับ เพราะตอนเรียนผมก็เรียนทางด้าน

การตลาด ซึ่งไม่รู้เลยและไม่คิดเลยว่าจะมาทำงานและฝึกงานสายอาชีพทางด้าน

นี้ พอได้เข้ามาฝึกงานแล้วปฎิบัติงาน จริงๆ กับทาง   นี้แล้วรู้สึกชอบมากการ

ทำงานเป็นการทำงานเพื่อสังคม โดยทำไปแล้วสิ่งที่หวังจะได้ก็แต่ผลตอบรับที่ดี

ครับ   ไม่ได้หวังเงิน  ทองหรือกำไร แต่กำไรที่ได้คือความสุขของประชาชนครับ

ต้องขอขอบคุณทางง สคล.(สำนักงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้า) แล้วพี่ที่ดูแล

ฝึกงานผมครับ ครับ ที่ได้ให้โอกาสที่ดีผมมาอบรมแล้วมารู้จักพี่ๆในจุดนี้ได้

แล้วงานที่ได้มาอบรมนี้ผมได้ความรู้จากทางทีมงาน  มากในเรื่องเทคนิคการ

เขียน และการอ่าน  ในการทำ BLOG"

Mew
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก